Component Translated Words
Audacity manual
35.7%
28.2%
ITIL Manual
48.3%
44.5%
Jessie manual
56.0%
55.9%
Rosegarden manual
50.2%
49.9%
Stretch manual
53.9%
51.4%
Wheezy manual
0.0%
0.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Number of strings 12813
Number of words 244197
Number of languages 4
Number of source strings 5568
Number of source words 105032
Language Translated Words
Chinese
20.5%
16.2%
Norwegian Bokmål
98.5%
96.0%
Polish
11.1%
11.0%
Swedish
19.1%
6.3%
When User Action Translation
yesterday Petter Reinholdtsen Translation completed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
yesterday None Committed changes Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
yesterday Petter Reinholdtsen New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Om LTSP-klientene ble satt opp i stamnettet 10.0.0.8/8 (oppsett med kombinert tjener eller LTSP-klynge), så blir ting enda mer komplisert som tillater å slå av intern SSH-login med et sofistikert DHCP-oppsett (i LDAP) som sjekker produsent-klasse-identifikator sammen med passende PAM-konfigurasjon.
yesterday Petter Reinholdtsen New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
service autofs stop
cfengine-debian-edu -D installation
rm /etc/apache2/conf-enabled/nagios3.conf
a2dismod userdir
ln -s /etc/apache2/mods-available/userdir.load /etc/apache2/mods-available/debian-edu-userdir.load
a2enmod debian-edu-userdir
sed -i 's/udp4/udp/' /etc/inetd.conf # Debian Bug #789667 (atftpd)
service squid start
service apache2 restart
yesterday None Committed changes Debian Edu Documentation/Audacity manual - Swedish
yesterday Anders Jonsson Translation changed Debian Edu Documentation/Audacity manual - Swedish
<link linkend="Translations">Översättningar</link> är en del av paketet <computeroutput>debian-edu-doc</computeroutput> paketet, vilket kan installeras på en webbserver och är tillgängligt på <ulink url="http://maintainer.skolelinux.org/debian-edu-doc/">internet</ulink>.
2 days ago Petter Reinholdtsen Resource update Debian Edu Documentation/Stretch manual - Chinese
2 days ago Petter Reinholdtsen Resource update Debian Edu Documentation/Stretch manual - Chinese
2 days ago Petter Reinholdtsen Resource update Debian Edu Documentation/Stretch manual - Polish
2 days ago Petter Reinholdtsen Resource update Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year