Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Audacity manual This component is linked to the Debian Edu Documentation/Bullseye manual repository. GPL-2.0 45% 1,003 31,067 251 2
Bullseye manual GPL-2.0 32% 8,036 160,977 1,748 31 19
Buster manual This component is linked to the Debian Edu Documentation/Bullseye manual repository. GPL-2.0 32% 10,468 205,126 1,941 1 43
ITIL Manual This component is linked to the Debian Edu Documentation/Bullseye manual repository. GPL-2.0 42% 5,139 111,193 1,891 10
Rosegarden manual This component is linked to the Debian Edu Documentation/Bullseye manual repository. GPL-2.0 37% 3,041 39,743 919 3
Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Mailing list for translators debian-edu@lists.debian.org
Translation license GPL-2.0 Buster manual Audacity manual Bullseye manual Rosegarden manual ITIL Manual
Number of strings 43,105
Number of words 809,920
Number of characters 5,697,180
Number of languages 15
Number of source strings 5,243
Number of source words 98,750
Number of source characters 684,982
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Bengali (Bangladesh) 7% 0% 143 3,672
Berber 0% 0% 1,403 26,495 1
Chinese (Simplified) 41% 41% 3,061 61,125 381 1
Chinese (Traditional) 9% 9% 4,766 97,378 59
Croatian 0% 0% 2,594 49,256
Czech 3% 0% 148 3,745 2
English 5,217 22
Marathi 0% 0% 5,219 98,686 7
Norwegian Bokmål 94% 94% 293 6,812 510 52
Polish 14% 9% 2,945 53,572 18 31
Portuguese (Brazil) 2%
Portuguese (Portugal) 2% 1% 2,688 52,754 53 2
Romanian 35% 17% 1,672 32,104 145 1
Swedish 23% 15% 2,657 59,134 302
Ukrainian 36% 1% 98 3,373 55
Connect all components like shown in the <link linkend="Architecture--Network">architecture</link> chapter.
Cele różnych profili są wyjaśnionePołącz wszystkie składniki tak, jak to pokazane jest w rozdziale <link linkend="Architecture--Network">architektura sieciowa</link>.
2 hours ago
Connect all components like shown in the <link linkend="Architecture--Network">architecture</link> chapter.
Cele różnych profili są wyjaśnionePołącz wszystkie składniki tak, jak to pokazane jest w rozdziale <link linkend="Architecture--Network">architektura sieciowa</link>.
2 hours ago
netinst iso images for amd64 or i386
obrazy netinstall CD dla architektur sprzętowych i386 i amd64 iso dla amd64 lub i386
2 hours ago
netinst iso images for amd64 or i386
obrazy netinstall CD dla architektur sprzętowych i386 i amd64 iso dla amd64 lub i386
2 hours ago
Download the installation media for Debian Edu 10+edu0 Codename Buster
Pobierz medium instalacyjne dla Debiana Edu 910+edu0 Nazwa kodowa StretchBuster
2 hours ago
Be sure to also read the <link linkend="GettingStarted">getting started</link> chapter of this manual, as it explains how to log in for the first time.
NalTrzeba ty koniecznie przeczytać rozdział <link linkend="GettingStarted">wprowadzenie</link> do rozdziału tej instrukcji (ang. manual)rozpoczynający</link> ten podręcznik, ponieważ jest tam wyjaśnione, jak się zalogować po raz pierwszy.
2 hours ago
Be sure to also read the <link linkend="GettingStarted">getting started</link> chapter of this manual, as it explains how to log in for the first time.
NalTrzeba ty koniecznie przeczytać rozdział <link linkend="GettingStarted">wprowadzenie</link> do rozdziału tej instrukcji (ang. manual)rozpoczynający</link> ten podręcznik, ponieważ jest tam wyjaśnione, jak się zalogować po raz pierwszy.
2 hours ago
In case you already have a router but are unable to configure it as needed (eg because you are not allowed to do so, or for technical reasons), an older computer with two network interfaces can be turned into a gateway between the existing network and the Debian Edu one.
W przypadku, gdy maszjest już router, ale nie możeszna go skonfigurować tak, jak to jest potrzebne (lubnależy zrobić (lub jak jest niedozwolone z powodów technicznych), to systarszy komputemr z dwoma interfejsami sieciowymi powinienmoże być przekształcony w bramę — jeśli jest zainstalowany profilpomiędzy istniejącą siecią a siecią Debiana Edu 'Minimal'.
3 hours ago
In case you already have a router but are unable to configure it as needed (eg because you are not allowed to do so, or for technical reasons), an older computer with two network interfaces can be turned into a gateway between the existing network and the Debian Edu one.
W przypadku, gdy maszjest już router, ale nie możeszna go skonfigurować tak, jak to jest potrzebne (lubnależy zrobić (lub jak jest niedozwolone z powodów technicznych), to systarszy komputemr z dwoma interfejsami sieciowymi powinienmoże być przekształcony w bramę — jeśli jest zainstalowany profilpomiędzy istniejącą siecią a siecią Debiana Edu 'Minimal'.
3 hours ago
You can have a lot of LTSP servers on the main network; two different subnets are preconfigured (DNS, DHCP) in LDAP, more can be added.
W głównej sieci można miee być wiele serwerów LTSP; dwie różne podsieci są wstępnie skonfigurowane w LDAP (DNS, DHCP), więcej można też ich więcej dodać.
3 hours ago
Browse all project changes
User avatar None

New announcement

Debian Edu Documentation / Bullseye manual

Thank you for your work on Debian Edu Documentation.

4 months ago
User avatar None

New announcement

Debian Edu Documentation / Bullseye manual

Hi all, The stretch debian-edu-doc manual is targeted at the old stable release. It will be dropped on February 22th and replaced by the bullseye manual, targeted at the next stable release.

4 months ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity