Component Translated Words
Audacity manual
40.1%
35.5%
ITIL Manual
97.5%
93.7%
Jessie manual
54.7%
54.9%
Rosegarden manual
50.2%
50.1%
Stretch manual
41.7%
39.2%
Wheezy manual
99.8%
99.9%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Number of strings 12219
Number of words 229573
Number of languages 4
Number of source strings 6973
Number of source words 132087
Language Translated Words
Chinese
4.0%
3.4%
Norwegian Bokmål
97.7%
95.9%
Polish
4.6%
4.6%
Swedish
0.4%
0.1%
When User Action Translation
7 hours ago None Commited changes Debian Edu Documentation/Stretch manual - Chinese
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Jessie manual - Norwegian Bokmål
./images/27-Tjener-KDE_Desktop.png
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Wheezy manual - Norwegian Bokmål
./images/27-Tjener-KDE_Desktop.png
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
./images/27-Tjener-KDE_Desktop.png
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
./images/BD_command_line.png
21 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
#!/bin/sh
# Turn a system with profile 'Minimal' into a gateway/firewall.
#
sed -i 's/auto eth0/auto eth0 eth1/' /etc/network/interfaces
sed -i '/eth1/ s/dhcp/static/' /etc/network/interfaces
echo 'address 10.0.0.1' >> /etc/network/interfaces
echo 'netmask 255.0.0.0' >> /etc/network/interfaces
hostname -b gateway
hostname > /etc/hostname
service networking stop
service networking start
sed -i 's#NAT=#NAT="10.0.0.0/8"#' /etc/default/enable-nat
service enable-nat restart
# You might want a firewall (shorewall or ufw) and traffic shaping.
#apt update
#apt install shorewall
# or
#apt install ufw
#apt install wondershaper
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
#!/bin/sh
# Turn a system with profile 'Minimal' into a gateway/firewall.
#
sed -i 's/auto eth0/auto eth0 eth1/' /etc/network/interfaces
sed -i '/eth1/ s/dhcp/static/' /etc/network/interfaces
echo 'address 10.0.0.1' >> /etc/network/interfaces
echo 'netmask 255.0.0.0' >> /etc/network/interfaces
hostname -b gateway
hostname > /etc/hostname
service networking stop
service networking start
sed -i 's#NAT=#NAT="10.0.0.0/8"#' /etc/default/enable-nat
service enable-nat restart
# You might want a firewall (shorewall or ufw) and traffic shaping.
#apt update
#apt install shorewall
# or
#apt install ufw
#apt install wondershaper
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Et Skolelinux-nett kan ha mange LTSP-tjenere (som vi kalte "tynnklienttjenere" i versjoner før Stretch), som installeres ved å velge
LTSP-tjener-profilen.
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Nettverksoppsett på klienter blir gjort automatisk ved hjelp av DHCP. Vanlige klienter blir gitt IP-adresser i det private undernettet 10.0.0.0/8, mens tynnklienter kobler til den tilhørende LTSP-tjeneren via et eget undernett 192.168.0.0/24 (dette er for å sikre at nettverkstrafikk til og fra tynnklienter ikke forstyrrer resten av nettverkstjenestene).
21 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Network Block Device tjener
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year