Component Translated Words
Audacity manual
59.7%
53.2%
ITIL Manual
97.5%
93.9%
Jessie manual
54.8%
54.9%
Rosegarden manual
100.0%
100.0%
Stretch manual
41.2%
40.6%
Wheezy manual
100.0%
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Number of strings 11939
Number of words 224588
Number of languages 4
Number of source strings 7156
Number of source words 134267
Language Translated Words
Chinese
3.3%
3.5%
Norwegian Bokmål
98.8%
97.2%
Polish
4.3%
4.4%
Swedish
0.3%
0.1%
When User Action Translation
4 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Jessie manual - Norwegian Bokmål
Linux kjerneversjon 2.4.26.
4 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Wheezy manual - Norwegian Bokmål
Linux kjerneversjon 2.4.26.
4 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Linux kjerneversjon 2.4.26.
4 hours ago None Commited changes Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
17 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Nettverksoppsett på klienter blir gjort automatisk ved hjelp av DHCP. Vanlige klienter blir gitt IP-adresser i det private undernettet 10.0.0.0/8, mens tynnklienter kopler til den tilhørende LTSP-tjeneren via et eget undernett 192.168.0.0/24 (dette er for å sikre at nettverkstrafikk til og fra tynnklienter ikke forstyrrer resten av nettverkstjenestene).
17 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Installasjonen skal ikke stille noen spørsmål, med unntak av ønsket språk (f.eks. norsk bokmål, nynorsk, samisk) og maskinprofil (hovedtjener, arbeidsstasjon, tynnklienttjener). Alt annet oppsett vil bli gjort automatisk med fornuftige verdier, som kan endres av systemadministratoren etter installasjonen.
17 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
LTPS er satt opp til å motta syslog fra tynnklient- og arbeidsstasjoner, og videresende disse meldingene til den sentrale mottakeren av syslogmeldinger.
17 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Et Skolelinux-nett kan ha mange LTSP-tjenere (som vi kalte "tynnklienttjenere" i versjoner før Stretch), som installeres ved å velge
tynnklienttjener-profilen.
18 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
LTSP-tjener(e)
18 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Med unntak av kontrollen med tynnklienter, er alle tjenester i utgangspunktet satt opp på en sentral maskin (hovedtjener). Av hensyn til ytelsen bør tynnklienttjeneren være en egen maskin (selv om det er mulig å installere profilene for både hovedtjener og tynnklienttjener på en og samme maskin). Alle tjenester er gitt et eget DNS-navn, og blir tilbudt over IPv4. Det tilknyttede DNS-navnet for tjenestene gjør det enkelt å flytte individuelle tjenester fra hovedtjeneren til en annen maskiner, ved ganske enkelt stoppe tjenesten på hovedtjeneren, og endre DNS-oppsettet slik at DNS-navnet peker til den ny plasseringen av tjenesten (som selvfølgelig må settes opp på den maskin i forkant).
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year