Component Translated Words
Audacity manual link
35.1%
22.0%
Buster manual link
48.1%
47.0%
ITIL Manual link
48.7%
44.9%
Rosegarden manual link
33.6%
33.4%
Stretch manual
56.2%
53.3%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing
Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Mailing list for translators debian-edu@lists.debian.org
Number of strings 14476
Number of words 276506
Number of languages 6
Number of source strings 5271
Number of source words 100910
Language Translated Words
Chinese
25.9%
22.9%
Czech
4.0%
1.2%
Norwegian Bokmål
95.3%
93.0%
Polish
11.6%
11.0%
Swedish
18.9%
6.2%
Ukrainian
49.3%
13.1%
When User Action Detail Object
4 weeks ago None Committed changes Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
4 weeks ago None Committed changes Debian Edu Documentation/ITIL Manual - Norwegian Bokmål
4 weeks ago None Committed changes Debian Edu Documentation/Buster manual - Norwegian Bokmål
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Buster manual - Norwegian Bokmål
Det er noen klare svakheter med dette oppsettet. Alle klientene får sitt image ( bilde) fra den samme tjeneren. Dette medfører stor belastning på tjeneren hvis mange klienter starter opp samtidig. I tillegg krever klientene at tjeneren alltid er tilgjengelige; uten den kan de ikke starte eller nå en LDM-tjener. Derfor er dette oppsettet svært avhengig av en tjener, noe som ikke er heldig.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Det er noen klare svakheter med dette oppsettet. Alle klientene får sitt image ( bilde) fra den samme tjeneren. Dette medfører stor belastning på tjeneren hvis mange klienter starter opp samtidig. I tillegg krever klientene at tjeneren alltid er tilgjengelige; uten den kan de ikke starte eller nå en LDM-tjener. Derfor er dette oppsettet svært avhengig av en tjener, noe som ikke er heldig.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Det er noen klare svakheter med dette oppsettet. Alle klientene får sitt image ( bilde) fra den samme tjeneren. Dette medfører stor belastning på tjeneren hvis mange klienter starter opp samtidig. I tillegg krever klientene at serveren alltid er tilgjengeligtjeneren alltid er tilgjengelige; uten den kan de ikke starte eller nå en LDM-tjener. Derfor er dette oppsettet svært avhengig av en tjener, noe som ikke er heldig.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Buster manual - Norwegian Bokmål
Det er noen klare svakheter med dette oppsettet. Alle klientene får sitt image ( bilde) fra den samme tjeneren. Dette medfører stor belastning på tjeneren hvis mange klienter starter opp samtidig. I tillegg krever klientene at serveren alltid er tilgjengeligtjeneren alltid er tilgjengelige; uten den kan de ikke starte eller nå en LDM-tjener. Derfor er dette oppsettet svært avhengig av en tjener, noe som ikke er heldig.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/ITIL Manual - Norwegian Bokmål
Husk å svar «YesJa» på spørsmålet «DoØnsker yodu wantå toskru enable the Coyote DHCP-stjenervern [y/n]:»
a month ago Allan Nordhøy Comment added Debian Edu Documentation/Buster manual - Norwegian Bokmål
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Buster manual - Norwegian Bokmål
Små endringer i enkelte objekter og ACLS for å ha flere typer å velge mellom når du legger til systemer i GOsa. Nå kan systemer være av type servtjener, arbeidsstasjon, skriver, terminal eller netdevice (Linux Programmerer Håndbok).
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Mass state change

You can change state of all strings matching given type at once.