Project Translated Words Review Checks Suggestions
sublevel1
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel2
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel3
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel4
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel5
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Translation
2 weeks ago None Committed changes Debian Installer/sublevel3 - Swedish
2 weeks ago None Committed changes Debian Installer/sublevel2 - Swedish
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Seriaell ATA RAID %s (%s)
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Om du inte använder en framebuffer så kommer antalet färger att vara begränsad om du väljer ett alternativ som börjar med ".".
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel2 - Swedish
Kärnpaket: "${KERNEL}".
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel2 - Swedish
Kärnpaketet: "${KERNEL}"
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel2 - Swedish
Inter-user cKommunickationsuttrycksmedel mellan användarehicle
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel2 - Swedish
ChKanneal-toill-chkanneal
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel2 - Swedish
IPv6-inuti-IPv4
3 weeks ago Sebastian Rasmussen Translation changed Debian Installer/sublevel2 - Swedish
Serial-elinje IP
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year