Project Translated Words Review Checks Suggestions
sublevel1
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel2
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel3
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel4
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel5
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Detail Object
13 days ago Anders Jonsson Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Swedish
13 days ago Anders Jonsson New translation Debian Installer/sublevel1 - Swedish
Alternativt kan paketet unattended-upgrades installeras, vilket kommer installera säkerhetsuppdateringar automatiskt. Observera dock att automatisk installation av uppdateringar stundtals kan orsaka oväntad nedtid för tjänster som tillhandahålls av denna maskin i de sällsynta fall då uppdateringen inte är fullständigt bakåtkompatibel, eller då säkerhetsbulletinen kräver att administratören ska utföra någon manuell åtgärd.
13 days ago Anders Jonsson Translation completed Debian Installer/sublevel1 - Swedish
13 days ago Anders Jonsson New translation Debian Installer/sublevel1 - Swedish
Som standard installeras säkerhetsuppdateringar inte automatiskt, via paketrhetsbulletiner unattended-upbör gradens.kas Alterinnativt kan du välja bort detta system och tillämpa uppdateringarna installeras manuellt via vanliga pakethanteringsverktyg.
2 weeks ago None Resource update Debian Installer/sublevel4 - Swedish
2 weeks ago None Resource update Debian Installer/sublevel3 - Swedish
2 weeks ago None Resource update Debian Installer/sublevel2 - Swedish
2 weeks ago None Resource update Debian Installer/sublevel1 - Swedish
4 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel4 - Swedish
4 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year