Translation status

Strings746
100.0% Translate
Words7691
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
sublevel1 99.8% 98.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
sublevel2 99.8% 99.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
sublevel4 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel5 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://salsa.debian.org/installer-team/d-i
Mailing list for translators debian-boot@lists.debian.org
Instructions for translators

https://d-i.debian.org/l10n-stats/translation-status.html

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://salsa.debian.org/installer-team/d-i.git
Repository branch master
Last remote commit [Commit from Weblate] Indonesian translation update by Andika Triwidada <andika@gmail.com> 4a3cc087f2
hwansing authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-installer/sublevel1/
Filemaskpackages/po/sublevel3/*.po
Translation file packages/po/sublevel3/sv.po
When User Action Detail Object
yesterday hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Swedish
3 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Swedish
2 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Swedish
2 months ago None Committed changes Debian Installer/sublevel3 - Swedish
2 months ago mattiasmun New translation Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Samlar information tillKontrollerar integriteten för installationsrapporten ...avbildningen
2 months ago mattiasmun New translation Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Se till att du har matat in Debians instart-cd-romllationsmedia som du startade från, för att fortsätta med installationen.
2 months ago mattiasmun New translation Debian Installer/sublevel3 - Swedish
MataSätt in Debians uppstart-cd-romsmedia
2 months ago mattiasmun New translation Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Kontrollera integriteten för en annan cd-skivainstallationsavbildning?
2 months ago mattiasmun New translation Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Filen ${FILE} hade en felaktig MD5-kontrollsumma. Din cd-rominstallationsmedia eller den här filen kan ha blivit skadad.
2 months ago mattiasmun New translation Debian Installer/sublevel3 - Swedish
Integritetstestet av cd-rom:en var framgångsrikt. Cd-rom:Installationsavbildningen är giltig.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 746 7691 47482
Translated 100.0% 746 7691 47482
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 6, 2019, 11:19 a.m.
Last author Mattias Münster

Activity in last 30 days

Activity in last year