Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 97% 4 94 4
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Project website www.unknown-horizons.org
Project maintainers User avatar ChrisOelmueller
Translation license GPL-3.0 Interface MP-Server Scenario: Tutorial Voices Scenario: The Unknown
Languages 1
Source strings 1,162
Source words 7,990
Source characters 45,980
Hosted strings 1,162
Hosted words 7,990
Hosted characters 45,980
House a total of 50 or more inhabitants in your city to complete the tutorial. You need a positive balance.
Gi husromvære til minst 50 innbyggere i byen din for å fullføre introduksjonen. Du trenger en positiv balanse.
9 days ago
House a total of 50 or more inhabitants in your city to complete the tutorial. You need a positive balance.
Gi husrom til minst 50 innbyggere i byen din for å fullføre introduksjonen. Du trenger en positiv balanse.
9 days ago
The Weaver's Hut is the place where the weaver lives. There are two spots where you can build it - either close to the Farm or close to a Storage Tent (or the Warehouse).
Veverhytten er stedet der veverne bor. Det er to steder du kan bygge den - enten nær gården eller nær et lagertelt (eller ved varehuset).
9 days ago
This building has two purposes. It:
* Offers more storage for your goods, and
* sends its own collectors to fetch goods, just like the Warehouse does.
Denne bygningen har to formål. Den:
* Tilbyr mer lagringsplass for varene dine, og
* sender sine egne innsamlere for å hente varer, akkurat slik varehuset gjør.
9 days ago
If this 'break' mode is enabled (we call it 'Decommissioning'), the running costs you pay for the building will decrease. They won't be zero, but still lower than if you keep the company producing.
Hvis denne «bremse»-modusen er aktiv (vi kaller den «å ta ut av drift»), så vil de løpende kostnadene du betaler for bygningen reduseres. De vil ikke bli null, men de er uansett lavere enn om du lot kompanjongeneselskapet fortsaette å produsere.
9 days ago
For now, you do not need to care about these issues a lot since you haven't built any fields. Let's change that!
-langt har du ikke trengt å bry deg spesielt mye om disse tingene, siden du ikke har bygget noen jorder. La oss gjøre noe med det!
9 days ago
For now, you do not need to care about these issues a lot since you haven't built any fields. Let's change that!
langt har du ikke trengt å bry deg spesielt mye om disse tingene, siden du ikke har bygget noen jorder. La oss gjøre noe med det!
9 days ago
Pioneers will demand cloth, so you need to set up a production line for cloth starting with lambs wool (which is one of the goods produced at the Farm).
Pionerene vil kreve tøy. Du må dermetd sette opp en produksjonslinje for tøy som starter med saueull (som er en av varene som produseres av gården).
9 days ago
Now you have access to new buildings, take a look at the Build menu again.
Nå har du tilgang til to nye bygninger. Ta en ny titt på byggemenyen igjen.
9 days ago
Congratulations! Some of your inhabitants have reached tier II!
Gratulerer! Noen av dine innbyggere har oppnådd nivået!! II!
9 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity