Project Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Andor's Trail 1.4% 1.3% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Arctica Framework 83.1% 83.1% 87.4% 87.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4%
Ayatana Indicators 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
GNU Mailman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Godot Engine 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Minetest 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%
OpenRefine 88.2% 66.0% 85.2% 57.0% 3.7% 0.3% 0.0% 0.0%
phpMyAdmin 16.0% 11.5% 12.1% 6.7% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1%
Skolab Groupware 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Stellarium-mobile 4.6% 4.6% 2.2% 2.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1%
Language code fil
Text direction Left to right
Plural: Default plural 25 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12
Plural 4, 6, 9, 14, 16, 19, 24, 26, 29, 34
Plural equation n != 1 && n != 2 && n != 3 && (n % 10 == 4 || n % 10 == 6 || n % 10 == 9)
Plural: Plural gettext formula 0 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 0, 1
Plural 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Plural equation (n > 1)
When User Action Detail Object
20 hours ago wetneb New string to translate OpenRefine/Translations - Filipino
20 hours ago wetneb Resource update OpenRefine/Translations - Filipino
11 days ago None Committed changes Godot Engine/Godot - Filipino
12 days ago None Committed changes Godot Engine/Godot Documentation - Filipino
2 weeks ago Mrc26 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Filipino
Ang talaan ng mga nilalaman sa ibaba at sa sidebar ay maaring magamit para sa madaliang pagpunta sa dokumentasyon ng iyong interes. Maari mo ring gamitin ang search function sa itaas kaliwang sulok.
2 weeks ago Mrc26 Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Filipino
Sa ngayon, ang mga salin na lokal ay maaring makita sa "pinaka-latest" napinakabagong (development) branch, ngunit ito ay angkop pa rin para malaman kung paano magamitin ang mga stable na Godot release.
2 weeks ago Mrc26 New translation Godot Engine/Godot - Filipino
I-anim ang Transisyon ng Pagbago
2 weeks ago Mrc26 New translation Godot Engine/Godot - Filipino
I-anim ang Oras ng Pagbago ng Keyframe
2 weeks ago Mrc26 New translation Godot Engine/Godot - Filipino
I-anim ang (mga) Delete Key
2 weeks ago Mrc26 Translation changed Godot Engine/Godot - Filipino
IMaglipat ang (mga) Bezier Point
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year