The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website http://www.minetest.net/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.com/rubenwardy/mtmods4android.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'origin/master' into Weblate. c4c0e93
Hosted Weblate authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/minetest/mtmods4android/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-pl/strings.xml
User avatar None

New string to translate

Minetest / Minetest Mods for Android AppPolish

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Minetest / Minetest Mods for Android AppPolish

Resource update 10 months ago
The mods listed as available are a subset of the mods found on the Minetest forums. When you download a mod, you do not download it from our servers but rather from the original link that the author posted. Because of this, we cannot guarantee mods are safe. No one in particular checks these mods.
Dostępna lista modyfikacji, jest podzbiorem modyfikacji znalezionych na forach Minetest. Kiedy pobierasz mod, nie pobierasz go z naszych serwerów ale z oryginalnego linku podanego przez autora. Z uwagi na to, nie możemy gwarantować że modyfikacje są bezpieczne. Nikt w szczególności nie sprawdza tych modów.
11 months ago
Enable a mod by clicking the world icon.
Włącz mod przez kliknięcie w ikonę.
11 months ago
Not a Mod Store, but a Mod Finder
To nie sklep z modami, ale wyszukiwarka modów
a year ago
Disclaimer
Ograniczenie odpowiedzialności
a year ago
User avatar None

Committed changes

Minetest / Minetest Mods for Android AppPolish

Committed changes a year ago
Disclaimer
DisclaimerOgraniczenie odpowiedzialności
a year ago
A restart is required for theme changes to take effect outside of the settings screen.
Aby wprowadzić zmiany wymagane jest ponowne uruchomienie aplikacji.
a year ago
Thank you to the following translators: my friend Soph (French), Dragonop (Spanish), Adrian (German), monolifed (Turkish), and muhdnurhidayat (Malay).
Dziękuje następującym tłumaczom: mojemu przyjacielowi Soph (Francja), Dragonop (Hiszpania), Adrian (Niemcy), monolifed (Turcja), i muhdnurhidayat (Malezja).
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 96 581 3,406
Translated 95% 92 574 3,355
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 10, 2019, 3:13 p.m.
Last author Mateusz Mendel

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity