Translation status

Strings95
49.5% Translate
Words705
27.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Gammu: Application 53.9% 48.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gammu: Documentation 38.5% 39.5% 42.3% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Gammu: Library 38.5% 23.2% 56.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wammu: Application 98.6% 95.7% 1.1% 0.1% 0.0% 0.2% Translate
Website 18.7% 9.0% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://wammu.eu/
Mailing list for translators gammu-users@lists.sourceforge.net
Instructions for translators

https://wammu.eu/contribute/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0
Repository https://github.com/gammu/wammu.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) 3e864114
lahtis authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/gammu/wammu/
Filemasklocale/*/docs.po
Translation file locale/pl/docs.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Gammu/Wammu: Documentation - Polish
a year ago pet209a1 Translation changed Gammu/Wammu: Documentation - Polish
Drukuje ustawienia połączenia, oraz przeprowadzaź próbę połączenia z telefonem, aby wyświetlić podstawoweo nim informacje o urządzeniu. Funkcja nie wykorzystujepodstawowe. Ta funkcja nie używa GUI.
a year ago pet209a1 New translation Gammu/Wammu: Documentation - Polish
Użyj danych lokalnych (ang. locales) z bieżącego katalogu zamiast systemowych. To jest raclokalnych danych systemowych. Jest to, w głównej mierzej, przydatne przy testprogramowaniu lub podczas pracy z rozpakowanym archiwumi źródłami .tar, bez instalacji.
a year ago pet209a1 Translation changed Gammu/Wammu: Documentation - Polish
Pokaż podsumowanie opcji.
a year ago pet209a1 New translation Gammu/Wammu: Documentation - Polish
Te programy stosują klasyczną składnię wiersza poleceń GNU, z długimi opcjami zaczynającymi się dwoma myślnikami ('`-'). Podsumowanie opcji znajduje się poniżej.
a year ago pet209a1 Translation changed Gammu/Wammu: Documentation - Polish
OpcjePCJE
a year ago pet209a1 New translation Gammu/Wammu: Documentation - Polish
Ta strona manualpodręcznika opisuje program B<wammu>. Jest toProgram jest graficznym interfejsem do gammu.
a year ago pet209a1 Translation changed Gammu/Wammu: Documentation - Polish
OpisPIS
a year ago pet209a1 Translation changed Gammu/Wammu: Documentation - Polish
OPISSTRESZCZENIE
a year ago pet209a1 New translation Gammu/Wammu: Documentation - Polish
B<wammu> [I<opcje>]
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 95 705 5688
Translated 49.5% 47 195 1636
Needs editing 15.8% 15 79 681
Failing check 1.1% 1 5 92

Last activity

Last change April 22, 2018, 12:05 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year