Translation Information

Project website wammu.eu
Instructions for translators

https://wammu.eu/contribute/translate/ Mailing list for translators: <<gammu-users@lists.sourceforge.net>

Project maintainers User avatar nijel
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Source code repository https://github.com/gammu/wammu.git
Repository branch master
Last remote commit Update FUNDING.yml 6a6de15a
User avatar nijel authored 13 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/gammu/wammu/
Filemask locale/*/docs.po
Translation file locale/pl/docs.po
User avatar None

Committed changes

Gammu / Wammu: DocumentationPolish

Committed changes 2 years ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationPolish

Prints connection settings and tries to connect the phone and display some basic information about it. This does not use GUI.
Drukuje ustawienia połączenia, oraz przeprowadzaź próbę połączenia z telefonem, aby wyświetlić podstawoweo nim informacje o urządzeniu. Funkcja nie wykorzystujepodstawowe. Ta funkcja nie używa GUI.
2 years ago
Use locales from current directory rather than system ones. This is mostly useful for development or when running from unpacked tarball without installation.
Użyj danych lokalnych (ang. locales) z bieżącego katalogu zamiast systemowych. To jest raclokalnych danych systemowych. Jest to, w głównej mierzej, przydatne przy testprogramowaniu lub podczas pracy z rozpakowanym archiwumi źródłami .tar, bez instalacji.
2 years ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationPolish

Show summary of options.
Pokaż podsumowanie opcji.
2 years ago
These programs follow the usual GNU command line syntax, with long options starting with two dashes (`-'). A summary of options is included below.
Te programy stosują klasyczną składnię wiersza poleceń GNU, z długimi opcjami zaczynającymi się dwoma myślnikami ('`-'). Podsumowanie opcji znajduje się poniżej.
2 years ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationPolish

OPTIONS
OpcjePCJE
2 years ago
This manual page explains the B<wammu> program. This program is graphical interface for gammu.
Ta strona manualpodręcznika opisuje program B<wammu>. Jest toProgram jest graficznym interfejsem do gammu.
2 years ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationPolish

DESCRIPTION
OpisPIS
2 years ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationPolish

SYNOPSIS
OPISSTRESZCZENIE
2 years ago
B<wammu> [I<options>]
B<wammu> [I<opcje>]
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 95 705 5,688
Translated 49% 47 195 1,636
Needs editing 15% 15 79 681
Failing checks 8% 8 16 112

Last activity

Last change April 22, 2018, 10:05 a.m.
Last author Stanisław Stefan Krukowski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity