Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Albanian
34.8% 14.7% 2.2% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Belarusian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Belarusian (latin)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Chinese (Simplified)
93.9% 96.0% 3.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Danish
71.2% 34.8% 6.8% 1.5% 4.5% 1.5% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Esperanto
91.6% 95.3% 3.7% 0.0% 0.7% 1.5% Translate
Estonian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Finnish
71.9% 35.3% 3.7% 0.0% 19.6% 1.5% Translate
French
95.4% 98.4% 4.5% 0.7% 7.5% 1.5% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Greek
89.3% 94.6% 4.5% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Hungarian
37.1% 14.4% 2.2% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Indonesian
39.3% 17.6% 1.5% 0.7% 0.0% 1.5% Translate
Irish
22.7% 11.3% 9.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Italian
99.2% 99.4% 0.7% 0.0% 0.7% 1.5% Translate
Japanese
90.9% 95.1% 3.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Norwegian Bokmål
41.6% 15.0% 2.2% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Portuguese (Brazil)
99.2% 99.8% 0.7% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Romanian
29.5% 16.9% 0.7% 0.7% 0.0% 1.5% Translate
Russian
97.7% 99.1% 0.7% 0.0% 1.5% 2.2% Translate
Sardinian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Serbian
75.0% 46.4% 6.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Slovak
95.4% 96.7% 3.7% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Slovenian
31.0% 26.5% 3.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Spanish
73.4% 78.0% 8.3% 0.0% 3.0% 1.5% Translate
Swedish
96.9% 98.9% 2.2% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://github.com/SamHocevar/wincompose
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license WTFPL
Repository https://github.com/SamHocevar/wincompose.git
Repository branch master 525a3ff
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/wincompose/master/
Number of strings 3960
Number of words 17490
Number of languages 30
Number of source strings 132
Number of source words 583
When User Action Detail Object
12 days ago None Failed merge on repository WinCompose/master
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
	src/Properties/Resources.resx
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting (1)
12 days ago None Committed changes WinCompose/master - Polish
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Wprowadzenie zmian wymaga restartu WinCompose musi być uruchomione ponownie, by pewne zmiany zostały zastosowane.
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Test pPisaniae testowe:
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
WinCompose v {2} naw {0} ({1} sekwencjie {1})
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Gdy funkcja Caps Lock jest włączona, wpisanie litery z akcentem, takiej jak &#39quot;é&#39quot;, zawsze spowoduje wyświetlenie odpowiedniej litery pisanej dużą literą, w tym przypadku &#39quot;É&#39quot;.
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
PrzGdy włąfunkczonymja Caps Lock jest włączona, wprowisadzenie litery z akcentem, (np.takiej jak &quot#39;é&quot#39;), zawsze spowstaoduje wyświetlenie odpowiaedającą wniej lkitery pisanej dużą literęą, (w tym przypadku &quot#39;É&quot#39;).
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Caps Lock zawsze używprowadza wielkiech litery
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
GdyJeśli Caps Lock jest ustżywawiony jako klawisz Ccompose, jego oryginalne działchowanie klucza staje się niedost wyłączoępne. Ta opfunkcja pozwala włączyć Caps Lock poprzez, naciskając jednocześnięcie obydwua klawiszye Shift.
13 days ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Emuluj Caps Lock przya pomocyą obu klawiszy Shift
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year