Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/SamHocevar/wincompose
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Do What The F*ck You Want To Public License
Repository https://github.com/samhocevar/wincompose.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) 0ab4214
greywatcher authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/wincompose/master/
Filemasksrc/po/*.po
Number of strings 5,338
Number of words 29,539
Number of characters 190,842
Number of languages 34
Number of source strings 157
Number of source words 37
Number of source characters 5,613
None

Pushed changes

WinCompose / master

Pushed changes 8 days ago
None

Committed changes

WinCompose / masterSwedish

Committed changes 8 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

CKomposeition
9 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om markerat, kommer alla CKompose-itionssekvenser avbrytas efter en viss fördröjning om ingen tangentbordsaktivitet upptäcks.
9 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om markerat kommer alla CKomposeition-tangenter behandlas som CKomposeition i en sekvens. Som standard kommer endast den tangent som trycks på först att agera som CKomposeition medan alternativa CKomposeition-tangenter behåller sina ursprungliga roller.
9 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Alternativ CKomposeition-tangent är alltid CKomposeition
9 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Var vänlig att tryck på en tangent för att använda denna som din CKomposeition-tangent.
9 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig stänga av Caps Lock genom att trycka på Skift-tangenten.
9 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig slå på Caps Lock genom att trycka på båda Skift-tangenterna samtidigt.
9 days ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Detta säger till WinCompose att göra en ansträngning att behålla originaltangentens beteende. Till exempel skulle genvägen Alt-Tab fortfarande fungera även om Alt används som CKomposeition-tangent.
9 days ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year