Translation status

157 Strings 100% Translate
894 Words 100%

Translation Information

Project website https://github.com/SamHocevar/wincompose
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Do What The F*ck You Want To Public License
Repository https://github.com/samhocevar/wincompose.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) 725aab4
Fito authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/wincompose/master/
Filemasksrc/po/*.po
Translation file src/po/sv.po
None

Committed changes

WinCompose / masterSwedish

Committed changes a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

CKomposeition
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om markerat, kommer alla CKompose-itionssekvenser avbrytas efter en viss fördröjning om ingen tangentbordsaktivitet upptäcks.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om markerat kommer alla CKomposeition-tangenter behandlas som CKomposeition i en sekvens. Som standard kommer endast den tangent som trycks på först att agera som CKomposeition medan alternativa CKomposeition-tangenter behåller sina ursprungliga roller.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Alternativ CKomposeition-tangent är alltid CKomposeition
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Var vänlig att tryck på en tangent för att använda denna som din CKomposeition-tangent.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig stänga av Caps Lock genom att trycka på Skift-tangenten.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig slå på Caps Lock genom att trycka på båda Skift-tangenterna samtidigt.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Detta säger till WinCompose att göra en ansträngning att behålla originaltangentens beteende. Till exempel skulle genvägen Alt-Tab fortfarande fungera även om Alt används som CKomposeition-tangent.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Upprätthåll ursprunglig beteende för CKomposeition-tangenten
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 157 894 5,613
Translated 100% 157 894 5,613
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 8, 2020, 3:34 p.m.
Last author greywatcher

Activity in last 30 days

Activity in last year