Component Translated Words
master
79.2%
72.8%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website https://github.com/SamHocevar/wincompose
Number of strings 3960
Number of words 17490
Number of languages 30
Number of source strings 132
Number of source words 583
Language Translated Words
Albanian
34.8%
14.7%
Belarusian
100.0%
100.0%
Belarusian (latin)
100.0%
100.0%
Chinese (Simplified)
93.9%
96.0%
Czech
100.0%
100.0%
Danish
71.2%
34.8%
Dutch
100.0%
100.0%
Esperanto
91.6%
95.3%
Estonian
100.0%
100.0%
Finnish
71.9%
35.3%
French
95.4%
98.4%
German
100.0%
100.0%
Greek
89.3%
94.6%
Hungarian
37.1%
14.4%
Indonesian
39.3%
17.6%
Irish
22.7%
11.3%
Italian
99.2%
99.4%
Japanese
90.9%
95.1%
Norwegian Bokmål
100.0%
100.0%
Norwegian Bokmål
41.6%
15.0%
Polish
100.0%
100.0%
Portuguese (Brazil)
99.2%
99.8%
Romanian
29.5%
16.9%
Russian
97.7%
99.1%
Sardinian
100.0%
100.0%
Serbian
75.0%
46.4%
Slovak
95.4%
96.7%
Slovenian
31.0%
26.5%
Spanish
73.4%
78.0%
Swedish
96.9%
98.9%
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Failed merge on repository WinCompose/master
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
	src/Properties/Resources.resx
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting (1)
2 weeks ago None Committed changes WinCompose/master - Polish
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Wprowadzenie zmian wymaga restartu WinCompose musi być uruchomione ponownie, by pewne zmiany zostały zastosowane.
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Test pPisaniae testowe:
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
WinCompose v {2} naw {0} ({1} sekwencjie {1})
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Gdy funkcja Caps Lock jest włączona, wpisanie litery z akcentem, takiej jak &#39quot;é&#39quot;, zawsze spowoduje wyświetlenie odpowiedniej litery pisanej dużą literą, w tym przypadku &#39quot;É&#39quot;.
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
PrzGdy włąfunkczonymja Caps Lock jest włączona, wprowisadzenie litery z akcentem, (np.takiej jak &quot#39;é&quot#39;), zawsze spowstaoduje wyświetlenie odpowiaedającą wniej lkitery pisanej dużą literęą, (w tym przypadku &quot#39;É&quot#39;).
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Caps Lock zawsze używprowadza wielkiech litery
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
GdyJeśli Caps Lock jest ustżywawiony jako klawisz Ccompose, jego oryginalne działchowanie klucza staje się niedost wyłączoępne. Ta opfunkcja pozwala włączyć Caps Lock poprzez, naciskając jednocześnięcie obydwua klawiszye Shift.
2 weeks ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Emuluj Caps Lock przya pomocyą obu klawiszy Shift
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year