Translation status

50 Strings 100% Translate
268 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Documentation GPL-3.0 33% 1,717 30,980 8 3
5.1 Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
4.9 Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 23
Debian Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Development Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 38
5.0 Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 38

Translation Information

Project website www.phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/ Mailing list for translators: <<translators@phpmyadmin.net>

Project maintainers User avatar nijel User avatar mauriciofauth User avatar ibennetch User avatar pmabot User avatar williamdes
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/phpmyadmin/sql-parser.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'QA' a06a1c6
User avatar williamdes authored 3 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/sql-parser/
Filemask locale/*/LC_MESSAGES/sqlparser.po
Translation file locale/cs/LC_MESSAGES/sqlparser.po
User avatar None

Committed changes

phpMyAdmin / SQL parserCzech

Committed changes 8 months ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / SQL parserCzech

An offset was expected.
Bylo očekáváno odsazeníffset.
8 months ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / SQL parserCzech

A symbol name was expected! A reserved keyword can not be used as a column name without backquotes.
Byl očekáván název symbolu.! Vyhrazené klíčové slovo nelze použít jako název sloupce bez zpětných apostrofů.
8 months ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / SQL parserCzech

A new statement was found, but no delimiter between it and the previous one.
Byl nalezen nový výraz, ale chybí bez oddělovače od předchozího výrazu.
8 months ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / SQL parserCzech

This type of clause was previously parsed.
Pro tento typ klauzule již proběhlo parsování.
8 months ago
User avatar petrduda

Suggestion accepted

phpMyAdmin / SQL parserCzech

This type of clause was previously parsed.
Pro tento typ klauzule již proběhlo parsování.
8 months ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / SQL parserCzech

An alias was previously found.
Dříve bByl nalezen alias.
8 months ago
User avatar petrduda

Suggestion accepted

phpMyAdmin / SQL parserCzech

An alias was previously found.
Dříve byl nalezen alias.
8 months ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / SQL parserCzech

An alias expected after AS but got
Za klíčovým slovem AS byl očekáván alias, ale bylo nalezeno
8 months ago
User avatar petrduda

Suggestion accepted

phpMyAdmin / SQL parserCzech

An alias expected after AS but got
Za klíčovým slovem AS byl očekáván alias, ale bylo nalezeno
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 50 268 1,693
Translated 100% 50 268 1,693
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 5, 2020, 11:20 p.m.
Last author Petr Duda

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity