View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3,351 Strings 100% Translate
22,218 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Documentation GPL-3.0 23% 1,950 32,686 28 7
Debian GPL-2.0
SQL parser GPL-2.0
4.9 GPL-2.0 23
5.0 GPL-2.0 38

Translation Information

Project website www.phpmyadmin.net
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese) 1f6bc74504
User avatar ssantos authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/cs.po
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Show me the central list of columns that are not already in this table
Ukaž miZobrazit centrální listseznam sloupců, které ještě nejsou v této tabulce
9 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

No columns in the central list. Make sure the Central columns list for database %s has columns that are not present in the current table.
Žádné sloupce vV centrálním seznamu nejsou žádné sloupce. Ujistěte se, že centrální sloupcový seznameznam sloupců pro databázi %s obsahuje sloupce, které se nenacházejí v aktuální tabulce.
9 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Central columns table
CTabulka centrálních sloupcová tabulkaů
9 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Could not add %1$s as they already exist in central list!
Nemohulze přidat %1$s, protože se již v centrálním listseznamu nacházejí!
9 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

The configuration storage is not ready for the central list of columns feature.
Nastavení úložiště není připraveno pro funkci centrální list sloupcových vlastnostího seznamu sloupců.
9 days ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Resource update 11 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Couldn't remove Column(s) %1$s as they don't exist in central columns list!
Nemohulze odstranit sloupec(ce) %1$s , protože se v centrálním listseznamu nenacházejí!
13 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Socket on which MySQL server is listening, leave empty for default.
Socket, na kterém poslouchá MySQL server, p. Ponechte prázdné pro výchozí hodnotu.
13 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

The maximum size of a data log file. The default value is 64MB. PBXT can create a maximum of 32000 data logs, which are used by all tables. So the value of this variable can be increased to increase the total amount of data that can be stored in the database.
NejvyššMaximální velikost datového logu. Výchozí hodnota je 64MB. PBXT může vytvořit až 32000 datových logů, které jsou používaány všemi tabulkami. Hodnota této proměnné tedy může být zvýšena, aby se zvýšilo celkové množství dat, které může být uloženo v databázi.
13 days ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Re-login to phpMyAdmin to load the updated configuration file.
Prosím přihlašte se znovu , aby se projevily změny v konfiguračním souboru.
13 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,351 22,218 138,715
Translated 100% 3,351 22,218 138,715
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 21, 2020, 8:45 p.m.
Last author Petr Duda

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity