View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_4_9
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) db973e60e9
popcorner authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/4-9/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/cs.po
When User Action Detail Object
8 days ago None Committed changes phpMyAdmin/4.9 - Czech
9 days ago pesulap Translation changed phpMyAdmin/4.9 - Czech
Žádné částečné závislosti nelze považovat za primární klíč ( %1$s ), který obsahuje pouze jeden sloupec.
9 days ago pesulap Translation changed phpMyAdmin/4.9 - Czech
Žádné dílčí závislosti nejsou možné, protože neexistuje žádný primární sloupec, protože primární klíč ( %1$s ) se skládá ze všech sloupců v tabulce.
9 days ago pesulap New translation phpMyAdmin/4.9 - Czech
Žádné dílčí závislosti nejsou možné, protože neexistuje žádný primární sloupec, protože primární klíč (%1$s) se skládá ze všech sloupců v tabulce.
9 days ago pesulap Suggestion accepted phpMyAdmin/4.9 - Czech
PSSL připojení SSL vynucevyžadováno serverem, automatické povoleníy zapnuto.
9 days ago pesulap Suggestion accepted phpMyAdmin/4.9 - Czech
Prosím, deaktivujteZakažte, prosím, mysql.allow_local_infile v konfiguraci PHP nebo nainstalujte rozšířenídoplněk mysqli.
9 days ago pesulap New translation phpMyAdmin/4.9 - Czech
Němčina (telefonní seznam)
9 days ago pesulap New translation phpMyAdmin/4.9 - Czech
Žádné částečné závislosti nelze považovat za primární klíč (%1$s), který obsahuje pouze jeden sloupec.
9 days ago pesulap Translation changed phpMyAdmin/4.9 - Czech
Pro každý následující sloupec vyberte <b>minimální množinu </b> sloupců mezi danou sadou, jejíž hodnoty dohromady jsou dostačující k určení hodnoty sloupce.
9 days ago pesulap New translation phpMyAdmin/4.9 - Czech
Pro každý následující sloupec vyberte <b>minimální množinu </b> sloupců mezi danou sadou, jejíž hodnoty dohromady jsou dostačující k určení hodnoty sloupce.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3307 21991 137189
Translated 90.3% 2985 19419 120083
Needs editing 7.0% 233 1634 11109
Failing check 1.1% 37 314 1944

Last activity

Last change Dec. 4, 2019, 12:31 p.m.
Last author Petr Pešula

Activity in last 30 days

Activity in last year