View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3,307 Strings 100% Translate
21,991 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Documentation GPL-3.0 14% 2,193 33,520 28 9
Development GPL-3.0 99% 9 91 7 38
SQL parser GPL-2.0
5.0 GPL-2.0 38
Debian GPL-2.0

Translation Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_4_9
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 6dd7b65b73
User avatar kingu authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/4-9/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/cs.po
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature.
Zopakovat záhlaví každých X buněk, [kbd]0[/kbd] vypne tuto funknci.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

Restricts the MySQL servers the user can enter when a login to an arbitrary MySQL server is enabled by matching the IP or hostname of the MySQL server to the given regular expression.
Umožní omezit použíitý MySQL server pomocí regulárního výrazu i pokud je zapnuta možnost připojení k uživatelsky zadáanému MySQL serveru.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

[kbd]SMART[/kbd] - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise.
[kbd]SMART[/kbd] - t.j. řazení sestupně pro pole typu TIME, DATE, DATETIME a TIMESTAMP, v ostatních případech se použije vzestupné řazení.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

Directory on server where you can upload files for import.
Adresář na serveru, kam můžete nahrát soubory pro import.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

Directory on server where you can upload files for import.
Adresář na serveru, kam můžete nahrát souboru pro import.
3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

phpMyAdmin / 4.9Czech

Committed changes a month ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

Converts Boolean values to text (default 'T' and 'F'). First option is for TRUE, second for FALSE. Nonzero=true.
Převede booleovslogické hodnoty na text (výchozí 'T' a 'F'). Prvním parameteremr je text pro TRUE, druhým pro FALSE. Nenulová hodnota odpovídá TRUE.
a month ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

Show hidden messages (#MSG_COUNT)
Zobrazit skryté zprávy (#MSG_COUNT)
a month ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on transaction log data. The default is 16MB.
Množství paměti alokované pro mezipamětť transakčního logu, která se využívá pro dočasné ukládání dat transakčního logu. Výchozí velikost je 16MB.
a month ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Czech

Shows link to [a@https://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] output.
Zobrazí linkodkaz na výstup funkce [a@https://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a].
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,307 21,991 137,189
Translated 100% 3,307 21,991 137,189
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 17, 2020, 9:42 p.m.
Last author Petr Duda

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity