Translation status

28 Strings 100% Translate
781 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Mod: Storage Drawers Fix this component to clear its alerts. MIT
Mod: Lapis Lazuli WTFPL
Mod: Jukebox WTFPL
Minetest Mods for Android App This translation is locked. GPL-3.0 1
Minetest Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1
Mod: Game Internationalization This translation is locked. CC0-1.0

Translation Information

Project website www.minetest.net
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository https://github.com/minetest-mods/hopper.git
Repository branch master
Last remote commit add i18n script, update translation files 6525e57
User avatar FaceDeer authored 8 months ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/minetest/mod-hopper/
Filemask locale/*.po
Translation file locale/tr.po
User avatar None

Committed changes

Minetest / Mod: HopperTurkish

Committed changes 5 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Minetest / Mod: HopperTurkish

This sorter is currently set to only send items listed
in the filter list in the direction of the arrow.
Click this button to set it to try sending all
items that way first.
Bu ayırıcı şu anda sadece filtre listesinde listelenmiş
ögeleri
ok yönünde göndermek için ayarlı.
Tüm ögeleri göndermeyi
denemesini ayarlamak
için bu düğmeye tıklayın.
5 months ago
User avatar ersen

New contributor

Minetest / Mod: HopperTurkish

New contributor 5 months ago
User avatar None

Committed changes

Minetest / Mod: HopperTurkish

Committed changes 2 years ago
User avatar monolifed

Translation changed

Minetest / Mod: HopperTurkish

Chutes operate much like hoppers but do not have their own intake capability. Items can only be inserted into a chute manually or by a hopper connected to a chute. They transfer items in the direction indicated by the arrow on their narrow segment at a rate of one item per second. They have a small buffer capacity, and any items that can't be placed into the target block's inventory will remain lodged in the chute's buffer until manually removed or their destination becomes available.
Kanallar huniler gibi çalışır ancak alışm yetenekleri yoktur. Ögeler kanala yalnızca elle veya bağlı bir huniyle aktarılabilir. Dar bölümlerindeki ok yönünde saniyede bir öge hızında ögeleri taşırlar. Küçük bir tampon alanı vardır ve hedef bloğa yerleştirilemeyen her öge, elle kaldırılana veya hedef kullanılabilir olana kadar, kanalın tamponuna takılı kalır.
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Minetest / Mod: HopperTurkish

Committed changes 3 years ago
User avatar monolifed

Translation completed

Minetest / Mod: HopperTurkish

Translation completed 3 years ago
User avatar monolifed

New translation

Minetest / Mod: HopperTurkish

This is similar to a chute but has a secondary output that is used to shunt specific items to an alternate destination. There is a set of inventory slots labeled "Filter" at the top of this block's inventory display, if you place an item into one of these slots the sorter will record the item's type (without actually taking it from you). Then when items come through the sorter's inventory that match one of the items in the filter list it will first attempt to send it in the direction marked with an arrow on the sorter's sides.

If the item doesn't match the filter list, or the secondary output is unable to take the item for whatever reason, the sorter will try to send the item out the other output instead.

In addition, there is a button labeled "Filter All" that will tell the sorter to not use the filter list and instead first attempt to shunt all items out of the filter, only sending items along the non-filter path if the target cannot accept it for whatever reason. This feature is useful for handling "overflow" (when the target's inventory fills up) or for dealing with targets that are selective about what they accept (for example, a furnace's fuel slot).
Bu bir kanala benzer ama belli ögeleri başka bir hedefe yönlendirmek için kullanılan ikincil bir çıkışı vardır. Bu bloğun envanter ekranının tepesinde "Filtre" olarak etiketlenmiş bir dizi bölme vardır, bu bölmelerden birine bir öge koyarsanız ayırıcı öge türünü (onu sizden almadan) kaydeder. Sonra filtre listesindeki ögelerden biriyle eşleşen bir öge ayırıcının envanterine girdiğinde, ilk olarak bunu ayırıcının yanlarında bir okla işaretli olan yönde göndermeyi dener.

Eğer öge filtre listesiyle eşleşmiyor veya ikincil çıkış bir nedenle ögeyi alamıyorsa, ayırıcı onu diğer çıkışa göndermeyi dener.

Ek olarak Hepsini Filtrele etiketli bir düğme ayırıcaya filtre listesini kullanmamasını bunun yerine tüm ögeleri ilk olarak filtreniden dışına yönlendiriparı yönlendirip sadece bir nedenle hedefe kabul edilemeyecek ögeleri filtresiz yola göndermesi söyler. Bu özellik (hedefin envanteri dolduğunda) taşmayı yönetmek için veya (fırın yakıt bölmesi gibi) kabul ettikleri konusunda seçici olan hedeflerle uğraşırken faydalıdır.
3 years ago
User avatar monolifed

New translation

Minetest / Mod: HopperTurkish

This is similar to a chute but has a secondary output that is used to shunt specific items to an alternate destination. There is a set of inventory slots labeled "Filter" at the top of this block's inventory display, if you place an item into one of these slots the sorter will record the item's type (without actually taking it from you). Then when items come through the sorter's inventory that match one of the items in the filter list it will first attempt to send it in the direction marked with an arrow on the sorter's sides.

If the item doesn't match the filter list, or the secondary output is unable to take the item for whatever reason, the sorter will try to send the item out the other output instead.

In addition, there is a button labeled "Filter All" that will tell the sorter to not use the filter list and instead first attempt to shunt all items out of the filter, only sending items along the non-filter path if the target cannot accept it for whatever reason. This feature is useful for handling "overflow" (when the target's inventory fills up) or for dealing with targets that are selective about what they accept (for example, a furnace's fuel slot).
Bu bir kanala benzer ama belli ögeleri başka bir hedefe yönlendirmek için kullanılan ikincil bir çıkışı vardır. Bu bloğun envanter ekranının tepesinde "Filtre" olarak etiketlenmiş bir dizi bölme vardır, bu bölmelerden birine bir öge koyarsanız ayırıcı öge türünü (onu sizden almadan) kaydeder. Sonra filtre listesindeki ögelerden biriyle eşleşen bir öge ayırıcının envanterine girdiğinde, ilk olarak bunu ayırıcının yanlarında bir okla işaretli olan yönde göndermeyi dener.

Eğer öge filtre listesiyle eşleşmiyor veya ikincil çıkış bir nedenle ögeyi alamıyorsa, ayırıcı onu diğer çıkışa göndermeyi dener.

Ek olarak Hepsini Filtrele etiketli bir düğme ayırıcaya filtre listesini kullanmamasını bunun yerine ilk olarak filtrenin dışına yönlendirip
3 years ago
User avatar None

Committed changes

Minetest / Mod: HopperTurkish

Committed changes 3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 28 781 4,330
Translated 100% 28 781 4,330
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 13, 2020, 11:51 a.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity