Translation status

1,350 Strings 100% Translate
9,361 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Mod: Storage Drawers Fix this component to clear its alerts. MIT
Mod: Lapis Lazuli WTFPL
Mod: Jukebox WTFPL
Mod: Hopper Fix this component to clear its alerts. MIT
Minetest Mods for Android App This translation is locked. GPL-3.0 1
Mod: Game Internationalization This translation is locked. CC0-1.0

Translation Information

Project website www.minetest.net
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Repository https://github.com/minetest/minetest.git
Repository branch master
Last remote commit Android: replace InputDialogActivity on simple dialog window (#10034) 4298d95b1
User avatar monte48 authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/minetest/minetest/
Filemaskpo/*/minetest.po
Translation file po/tr/minetest.po
User avatar None

Committed changes

Minetest / MinetestTurkish

Committed changes 3 months ago
User avatar None

Committed changes

Minetest / MinetestTurkish

Committed changes 3 months ago
User avatar monolifed

Translation changed

Minetest / MinetestTurkish

The vertical distance over which heat drops by 20 if 'altitude_chill' is
enabled. Also the vertical distance over which humidity drops by 10 if
'altitude_dry' is enabled.
'altitude_chill' etkinse, ısının 20 azalacağı dikey uzaklık.
Ayrıca, 'altitude_dry' etkinse, nemin 10 azalacağı dikey
uzaklık.
3 months ago
User avatar monolifed

Translation changed

Minetest / MinetestTurkish

Open the pause menu when the window's focus is lost. Does not pause if a formspec is
open.
Pencere odağı kaybolduğunda duraklat menüsünü aç. Bir formspec açıksa
duraklamaz.
3 months ago
User avatar monolifed

Translation changed

Minetest / MinetestTurkish

Y-distance over which floatlands taper from full density to nothing.
Tapering starts at this distance from the Y limit.
For a solid floatland layer, this controls the height of hills/mountains.
Must be less than or equal to half the distance between the Y limits.
Yüzen noktkaraların tam yoğunluktan hiçbir şeye gittiği Y mesafesiliğe konikleştiği Y-uzaklığı.
Konikleştirme Y sınırından bu mesafede başlar.
Sağlam bir floatland
uzaklıkta başlar.
Katı bir yüzenkara
katmanı için bu tepelerin / /dağların yüksekliğini kontrol eddenetler.
Y sınırları arasındaki mesafeniuzaklığın yarısına eşit veya daha az olmalıdır.
3 months ago
User avatar monolifed

New translation

Minetest / MinetestTurkish

Exponent of the floatland tapering. Alters the tapering behaviour.
Value = 1.0 creates a uniform, linear tapering.
Values > 1.0 create a smooth tapering suitable for the default separated
floatlands.
Values < 1.0 (for example 0.25) create a more defined surface level with
flatter lowlands, suitable for a solid floatland layer.
Yüzenkara konikliğinin eksponenti. Koniklik davranışını değiştirir.
Değer = 1.0 düzgün, doğrusal bir koniklik oluşturur.
Değerler > 1.0, öntanımlı ayrılmış yüzenkaralar için uygun pürüzsüz bir
koniklik oluşturur.
Değerler <1.0 (örneğin 0.25) Daha düz aşağı karalarla daha tanımlı bir yüzey
seviyesi oluşturur: katı bir yüzenkara katmanı için uygundur.
3 months ago
User avatar monolifed

Marked for edit

Minetest / MinetestTurkish

Y-distance over which floatlands taper from full density to nothing.
Tapering starts at this distance from the Y limit.
For a solid floatland layer, this controls the height of hills/mountains.
Must be less than or equal to half the distance between the Y limits.
Yüzen noktaların tam yoğunluktan hiçbir şeye gittiği Y mesafesi.
Konikleştirme Y sınırından bu mesafede başlar.
Sağlam bir floatland katmanı için bu tepelerin / dağların yüksekliğini kontrol eder.
Y sınırları arasındaki mesafenin yarısına eşit veya daha az olmalıdır.
3 months ago
User avatar monolifed

Translation changed

Minetest / MinetestTurkish

Surface level of optional water placed on a solid floatland layer.
Water is disabled by default and will only be placed if this value is set
to above 'mgv7_floatland_ymax' - 'mgv7_floatland_taper' (the start of the
upper tapering).
***WARNING, POTENTIAL DANGER TO WORLDS AND SERVER PERFORMANCE***:
When enabling water placement the floatlands must be configured and tested
to be a solid layer by setting 'mgv7_floatland_density' to 2.0 (or other
required value depending on 'mgv7_np_floatland'), to avoid
server-intensive extreme water flow and to avoid vast flooding of the
world surface below.
Katı yüzenkara katmanına yerleştirilmiş isteğe bağlı suyun yüzey seviyesi.
Su öntanımlı olarak devre dışıdır ve yalnızca bu değer,
'mgv7_floatland_ymax' - 'mgv7_floatland_taper' (üst koniklik başlangıcı)
üstünde ayarlandığında yerleştirilir.
***UYARI, DÜNYA VE SUNUCU PERFORMANSI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE***:
Su yerleşimi etkinleştirilirken, sunucuyu yoracak aşırı su akışını ve aşağıdaki
dünya
yüzeyine büyük taşkınları önlemek için, yüzenkaralar katı bir katman
olması için,
'mgv7_floatland_density' 2.0'a (veya 'mgv7_np_floatland' e bağlı
olarak başka
zorunlu değere) ayarlanarak
yapılandırılmalı ve test edilmelidir.
3 months ago
User avatar monolifed

New translation

Minetest / MinetestTurkish

Surface level of optional water placed on a solid floatland layer.
Water is disabled by default and will only be placed if this value is set
to above 'mgv7_floatland_ymax' - 'mgv7_floatland_taper' (the start of the
upper tapering).
***WARNING, POTENTIAL DANGER TO WORLDS AND SERVER PERFORMANCE***:
When enabling water placement the floatlands must be configured and tested
to be a solid layer by setting 'mgv7_floatland_density' to 2.0 (or other
required value depending on 'mgv7_np_floatland'), to avoid
server-intensive extreme water flow and to avoid vast flooding of the
world surface below.
Katı yüzenkara katmanına yerleştirilmiş isteğe bağlı suyun yüzey seviyesi.
Su öntanımlı olarak devre dışıdır ve yalnızca bu değer,
'mgv7_floatland_ymax' - 'mgv7_floatland_taper' (üst koniklik başlangıcı)
üstünde ayarlandığında yerleştirilir.
***UYARI, DÜNYA VE SUNUCU PERFORMANSI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE***:
Su yerleşimi etkinleştirilirken, sunucuyu yoracak aşırı su akışını ve aşağıdaki dünya
yüzeyine büyük taşkınları önlemek için, yüzenkaralar katı bir katman olması için,
'mgv7_floatland_density' 2.0'a (veya 'mgv7_np_floatland' e bağlı olarak başka
zorunlu değere) ayarlanarak yapılandırılmalı ve test edilmelidir.
3 months ago
User avatar monolifed

New translation

Minetest / MinetestTurkish

Specifies the default stack size of nodes, items and tools.
Note that mods or games may explicitly set a stack for certain (or all) items.
Nodların, ögelerin ve araçların öntanımlı yığın boyutunu belirtir.
Modların veya oyunların belirli (veya tüm) ögeler için açıkça bir yığın ayarlayabileceğini unutmayın.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,350 9,361 63,275
Translated 100% 1,350 9,361 63,275
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 14, 2020, 1:02 p.m.
Last author monolifed

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity