Project Translated Words Review Checks Suggestions
sublevel1
95.2% 89.8% 3.0% 0 0 Translate
sublevel2
94.5% 94.2% 5.4% 10 30 Translate
sublevel3
81.0% 81.7% 7.8% 47 0 Translate
sublevel4
51.3% 55.9% 14.4% 1 0 Translate
sublevel5
76.9% 81.2% 11.5% 3 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Translation
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Norwegian Nynorsk
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel2 - Norwegian Nynorsk
2 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Norwegian Nynorsk
2 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel2 - Norwegian Nynorsk
2 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
2 months ago None Committed changes Debian Installer/sublevel2 - Norwegian Nynorsk
2 months ago None Suggestion removed during cleanup Debian Installer/sublevel2 - Norwegian Nynorsk
Ingen AltGr-tast
2 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel2 - Norwegian Nynorsk
Det er vanlegvis lurt å montera det av di det til dømes vil gjere det mulig å installera oppstartslastaren på nytt. Men viss filsystemet på ${FILESYSTEM} er korrupt vil du kanskje unngå å montere det.
2 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel2 - Norwegian Nynorsk
Merk at ein RAID-partisjon på slutten av ein disk av og til kan gjere at disken blir feilaktig registrert for å ha eit fysisk RAID-volum. I så fall bør du velje passande partisjonar individuelt.
2 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel2 - Norwegian Nynorsk
Vel partisjonar som skal settas saman til ei RAID-rekkje. Viss du vel «Automatisk», vil alle einingar med fysiske RAID-volum bli skanna og sett saman.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year