Translation status

Strings524
94.8% Translate
Words4668
88.1%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
sublevel2
94.5% 94.2% 5.4% 10 30 Translate
sublevel3
81.0% 81.7% 7.8% 47 0 Translate
sublevel4
51.3% 55.9% 15.7% 1 0 Translate
sublevel5
76.9% 81.2% 11.5% 3 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
6 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
6 months ago hwansing Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
7 months ago Petter Reinholdtsen Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
7 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
Mellomtenarinformasjon må oppgjevast på standardforma «http://[[brukar][:passord]@]vert[:port]/».
7 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
IP-adressen er unik for datamaskinen din og kan vera:
7 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
${essid_list} Oppgi ESSID manuelt
7 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
Ikkje alle oppgitte tastar finst på alle tastatur.
7 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
Høgre Alt eller Caps Lock blir ofte brukt av ergonomiske grunnar (i det sistnevnte tilfelle, bruk kombinasjonen Shift + Caps Lock for vanleg Caps-oppførsel). Alt+Shift er òg ein vanleg kombinasjon, men den mister den vanlege oppførselen i Emacs og andre program som bruker den av særskilde grunnar.
7 months ago Alexander Jansen New translation Debian Installer/sublevel1 - Norwegian Nynorsk
Du treng ein måte å skifte tastaturet mellom nasjonal utforming og standard latinsk utforming.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 524 4668
Translated 94.8% 497 4117
Review 3.2% 17
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 8, 2018, 12:01 a.m.
Last author Petter Reinholdtsen

Activity in last 30 days

Activity in last year