Translation status

176 Strings 100% Translate
2,017 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Application GPL-3.0 1
Application: Javascript This component is linked to the Weblate/Application repository. GPL-3.0
Application: Languages This component is linked to the Weblate/Application repository. GPL-3.0
Hosted: Legal GPL-3.0
Website GPL-3.0 1

Translation Information

Project website https://weblate.org/
Mailing list for translators weblate@lists.cihar.com
Instructions for translators

https://weblate.org/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/WeblateOrg/hosted.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Japanese) fcd7c2e
User avatar kyotaro authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/weblate/hosted/
Filemaskwlhosted/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
Translation file wlhosted/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
User avatar None

Committed changes

Weblate / HostedPolish

Committed changes 3 months ago
User avatar Kathe

Translation changed

Weblate / HostedPolish

Account holder
Właściciel rachunku
3 months ago
User avatar Kathe

New contributor

Weblate / HostedPolish

New contributor 3 months ago
User avatar None

Resource update

Weblate / HostedPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

Weblate / HostedPolish

Committed changes 7 months ago
User avatar WaldiS

New translation

Weblate / HostedPolish

Reference
Odniesienie
7 months ago
User avatar WaldiS

New translation

Weblate / HostedPolish

Issuing bank
Bank wydający
7 months ago
User avatar nijel

Committed changes

Weblate / HostedPolish

Committed changes 8 months ago
User avatar WaldiS

New translation

Weblate / HostedPolish

Hello,

Your payment on weblate.org has failed.

%s

Retry issuing the payment on the website:

%s

If concerning a recurring payment, it is retried three times,
and if still failing, cancelled.
Witaj,

Twoja płatność na weblate.org nie powiodła się.

%s

Ponów próbę wystawienia płatności na stronie internetowej:

%s

Jeśli dotyczy to płatności cyklicznej, jest ona ponawiana trzy razy,
a jeśli nadal będzie nieskuteczna, zostanie anulowana.
8 months ago
User avatar WaldiS

New translation

Weblate / HostedPolish

VAT ID validation service unavailable for {}, please try again later.
Usługa weryfikacji identyfikatora VAT jest niedostępna dla {}, spróbuj ponownie później.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 176 2,017 12,493
Translated 100% 176 2,017 12,493
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 29, 2020, 7:38 p.m.
Last author Katarzyna Twardowska

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity