Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ACTIVITY This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
AGE This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 80% 20 32
COMPOSITE_BREAKDOWN This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 85% 31 192
custom MIT
EDUCATION_LEV This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
global_goals This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 1
global_indicators This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 99% 6 36 21
global_targets This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 13
graph_titles This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
INCOME_WEALTH_QUANTILE This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
infographics This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
meta This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
metadata_fields This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
national_indicators This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 98% 7 87 21
pages This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 1
REF_AREA This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
SERIES This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 96% 6 70
SEX This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
sources This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 99% 14 60 524
UNIT_MEASURE This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT 93% 7 22 4
URBANISATION This component is linked to the Sustainable Development Goals - Kazakhstan/custom repository. MIT
Project website kazstat.github.io/sdg-site-kazstat
Instructions for translators

This translations are for use with the Sustainable Development Goals for the country of Kazakhstan. See the project website for examples of usage.

Project maintainers User avatar brockfanning User avatar AigulZiff User avatar ganba
Translation license MIT ACTIVITY AGE COMPOSITE_BREAKDOWN custom EDUCATION_LEV global_goals global_indicators global_targets graph_titles INCOME_WEALTH_QUANTILE infographics meta metadata_fields national_indicators pages REF_AREA SERIES SEX sources UNIT_MEASURE URBANISATION
Languages 3
Source strings 1,633
Source words 18,678
Source characters 156,322
Hosted strings 4,899
Hosted words 56,034
Hosted characters 468,966
Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English 96% 51 285 207
Kazakh 97% 40 214 239
Russian 139
Pushed changes 4 days ago
Pushed changes 4 days ago
Pushed changes 4 days ago
Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское)
Жынысы, жасы, жұмыспен қамтылу мәртебесі және және тұрғылықты жері бойынша бөліністегі халықаралық кедейлік шегінен тыс өмір сүретін халық үлесі
5 days ago
New contributor 5 days ago
тонн/год
тонна/жылына
5 days ago
тонн
тонна
5 days ago
на 1 000 женщин
в данной возрастной группе
берілген жас тобындағы
1 000 әйелге шаққанда
5 days ago
на 1 000 женщин
в данной возрастной группе
берілген жас тобындағы 1 000 әйелге шаққанда
5 days ago
млн.долл.США
млн АҚШ доллары
5 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity