View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3,351 Strings 100% Translate
22,218 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Debian This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
Documentation GPL-3.0 6% 2,377 34,870 19 7
SQL parser GPL-2.0
4.9 GPL-2.0
5.0 GPL-2.0

Translation Information

Project website www.phpmyadmin.net
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Lithuanian) a7c9d65d4c
User avatar Kornelijus authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sl.po
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Resource update 4 days ago
User avatar mitenem

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Maintenance operations on multiple tables are disabled.
Vzdrževalni posegi na več tabelah so onemogočeni.
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Checksum
OznačiKontrolna vsota
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Less than 80% of the query cache is being utilized.
Izkoriščanega je manj kot 80 %% predpomnilnika poizvedb.
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Query cache efficiency (%)
Učinkovitost predpomnjenja poizvedb (%%)
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

The InnoDB buffer pool has a profound impact on performance for InnoDB tables. Assign all your remaining memory to this buffer. For database servers that use solely InnoDB as storage engine and have no other services (e.g. a web server) running, you may set this as high as 80% of your available memory. If that is not the case, you need to carefully assess the memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this variable accordingly. If it is set too high, your system will start swapping, which decreases performance significantly. See also <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">this article</a>
Zaloga medpomnilnika InnoDB ima močan vpliv na učinkovitost tabel InnoDB. Dodelite ves vaš preostali pomnilnik temu medpomnilniku. Za vse strežnike zbirk podatkov, ki kot skladiščni pogon uporabljajo samo InnoDB in ne poganjajo drugih storitev (npr. spletnega strežnika), lahko nastavite to na do 80 %% vašega pomnilnika, ki je na voljo. Če ni težava v tem, boste morali pazljivo določiti porabo pomnilnika drugim storitvam in tabelam ne-InnoDB ter ustrezno nastaviti to spremenljivko. Če je nastavljena previsoko, bo vaš sistem začel z izmenjevanjem, kar bo občutno zmanjšalo učinkovitost. Oglejte si tudi <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">ta članek</a>
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

It is usually sufficient to set {innodb_log_file_size} to 25% of the size of {innodb_buffer_pool_size}. A very big {innodb_log_file_size} slows down the recovery time after a database crash considerably. See also <a href="https://www.percona.com/blog/2006/07/03/choosing-proper-innodb_log_file_size/">this Article</a>. You need to shutdown the server, remove the InnoDB log files, set the new value in my.cnf, start the server, then check the error logs if everything went fine. See also <a href="https://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html">this blog entry</a>
Po navadi zadostuje, da nastavite {innodb_log_file_size} na 25 %% velikosti {innodb_buffer_pool_size}. Zelo velika {innodb_log_file_size} občutno poveča obnovitveni čas po zrušitvi zbirke podatkov. Oglejte si tudi <a href="https://www.percona.com/blog/2006/07/03/choosing-proper-innodb_log_file_size/">ta članek</a>. Zaustaviti morate strežnik, odstraniti dnevniške datoteke InnoDB, nastaviti novo vrednost v my.cnf, zagnati strežnik in nato preveriti dnevnike napak, če je vse potekalo v redu. Oglejte si tudi <a href="https://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html">to objavo na blogu</a>
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Especially on a system with a lot of writes to InnoDB tables you should set {innodb_log_file_size} to 25% of {innodb_buffer_pool_size}. However the bigger this value, the longer the recovery time will be when database crashes, so this value should not be set much higher than 256 MiB. Please note however that you cannot simply change the value of this variable. You need to shutdown the server, remove the InnoDB log files, set the new value in my.cnf, start the server, then check the error logs if everything went fine. See also <a href="https://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html">this blog entry</a>
Še posebej na sistemu z veliko pisanji v tabele InnoDB bi morali nastaviti {innodb_log_file_size} na 25 %% {innodb_buffer_pool_size}. Kakor koli, večja je vrednost, daljši bo čas obnovitve po zrušitvi zbirke podatkov, zato vrednosti ne nastavite na več kot 256 MiB. Kljub temu pomnite, da vrednosti te spremenljivke ne morete preprosto spremeniti. Zaustaviti morate strežnik, odstraniti dnevniške datoteke InnoDB, nastaviti novo vrednost v my.cnf, zagnati strežnik in nato preveriti dnevnike napak, če je vse potekalo v redu. Oglejte si tudi <a href="https://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html">to objavo na blogu</a>
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Thread cache hit rate %
%% deleža zadetkov predpomnilnika niti
3 weeks ago
User avatar mitenem

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentSlovenian

Immediate table locks %
%% takojšnjih zaklepov tabel
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,351 22,218 138,715
Translated 100% 3,351 22,218 138,715
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 2, 2020, 11:20 p.m.
Last author Domen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity