Language Translated Words Review Checks Suggestions
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 21 0 Translate
English source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
German
76.0% 24.1% 0.0% 5 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
76.0% 24.1% 0.0% 5 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website https://www.mailcleaner.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/MailCleaner/MailCleaner.git
Repository branch master ddeb522
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/mailcleaner/user-interface/
Number of strings 150
Number of words 9186
Number of languages 6
Number of source strings 25
Number of source words 1531
When User Action Translation
a week ago None Committed changes MailCleaner Anti Spam/Support - Spanish
a week ago None Committed changes MailCleaner Anti Spam/Support - German
8 days ago Allan Nordhøy Translation completed MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)
8 days ago Allan Nordhøy Committed changes MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)
8 days ago Allan Nordhøy New translation MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)

<ul>
<li> <h2>Karantenevisning/handlinger</h2>
<ul>
<li> <h3>Addresse:</h3>
velg hvilken adresse du ønsker å se meldinger i karantene for.
</li>
<li> <h3>tving (<img src="/templates/$template/images/force.gif" align="top" alt="">): </h3>
klikk på dette ikonet for å utløse tilhørende melding. Den vil bli videresendt direkte til din innboks.
</li>
<li> <h3>vis informasjon (<img src="/templates/$template/images/reasons.gif" align="top" alt="">): </h3>
hvis du ønsker å se hvorfor en melding har blitt antatt å være søppelpost, klikk dette ikonet. du vil se Mailcleaner-kriteria med tilhørende poengsummer. Hvis poengsummen overskrider 5, vil meldingen bli behandlet som søppelpost.
</li>
<li> <h3>send til analyse (<img src="/templates/$template/images/analyse.gif" align="top" alt="">): </h3>
i fall det er falske positiver, klikk på ikonet som tilhører den uskyldige meldingen for å sende tilbakemelding til din administrator.
</li>
<li> <h3>filtreringsvalg: </h3>
du har noen filtreringsvalg som lar deg søke gjennom din karanteneliste. Antalle dager i karantene, antall meldinger per side, og emne/mål-felter. Fyll inn de du ønsker å bruke og klikk oppdater for å legge til filterne.
</li>
<li> <h3>handling: </h3>
herfra kan du fjerne (<img src="/templates/$template/images/trash.gif" align="top" alt="">) hele karantenelisten hvis du ønsker det. Husk at karantenelisten blir slettet automatisk av systemet med gjevne mellomrom. Dette valget lar deg gjør det når du vil.
Du kan også forespørre et sammendrag (<img src="/templates/$template/images/summary.gif" align="top" alt="">) av karantenen. Dette er samme sammendrag som det som blir sendt periodisk. Dette valget lar deg hente den når du vil.
</li>
</ul>
</li>
<li> <h2>Parameter</h2>
<ul>
<li> <h3>innstillinger for brukerspråk: </h3>
velg hovedspråket ditt her. Ditt grensesnitt, sammendrag og rapporter vil bli endret.
</li>
<li> <h3>sammenknyttede addresser/alias: </h3>
hvis du har mange adresser alias-er å tilnytte Mailcleaner-grensesnittet, kan du bruke pluss (<img src="/templates/$template/images/plus.gif" align="top" alt="">) og minus (<img src="/templates/$template/images/minus.gif" align="top" alt="">)-tegnet for å legge til eller fjerne adresser.
</li>
</ul>
</li>
<li> <h2>Innstillinger per adresse</h2>
noen innstillinger kan settes opp for hver adresse
<ul>
<li><h3>legg til for alle-knappen: </h3>
bruk denne for å legge til endringer for alle adressene.
</li>
<li><h3>søppelpostleveringsmodus: </h3>
velg hva du ønsker at Mailcleaner skal gjøre med meldinger som blir vurdert som søppelpost.
<ul>
<li><h4>karantene:</h4> Meldinger blir lagret i karantene og slettet periodisk.</li>
<li><h4>etikett:</h4> Søppelpost vil ikke bli blokkert, men et merke vil bli tilknyttet emnefeltet i meldingen.</li>
<li><h4>forkast:</h4> søppelpost vil bli forkastet. Bruk dette med omhu, siden det kan føre til at meldinger går tapt.</li>
</ul>
</li>
<li><h3>karantenespretting: </h3>
dette valget vil gjøre at Mailcleaner legger sprettmeldinger i karantene sender e-postmeldingsfeilmerknader. Dette er nyttig hvis du er gjenstand for massive e-postsprettinger, som følge av høy spredning av virus, for eksempel. Dette bør bare skrus på i små perioder, siden det er veldig farlig.
</li>
<li><h3>søppelpost-etikett: </h3>
Velg og tilpass meldingen som vises i emnefeltet for merket søppelpost. Dette har ingen innvirkning hvis du har valgt karanteneleveringsmetode.
</li>
<li><h3>rapportfrekvens: </h3>
Velg hvor ofte du vil ha karantenesammendrag. Du vil motta en e-post med loggen for oppdaget søppelpost og lagringer i karantenen.
</li>
</ul>
</li>
</ul>
8 days ago Allan Nordhøy New translation MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)

<ul>
<li> <h2>Hva gjør Mailcleaner?</h2>
Mailcleaner er et e-postfilter som sjekker dine innkommende meldinger mot kjent søppelpost, kjente virus og annet farlig innhold, noe som forhindrer slikt i å nå maskinen din. Det er en løsning på tjenersiden, som betyr at du ikke har noen programvare på maskinen din installert for å få e-posten din filtrert. Dette gjøres faktisk av din e-postkontotilbyder. Med dette nettbaserte vevgrensesnittet, er du tilkoblet Mailcleaner-filteret direkte, der du vil se blokkert søppelpost, og vil kunne justere noen av innstillingene til filteret.
</li>
<li> <h2>Hva er søppelpost?</h2>
Søppelpost er uanmeldte eller uønskede e-postmeldinger. Vanligvist brukt for reklame, noe som raskt kan fylle opp innboksen din. Disse meldingene er vanligvis ikke farlige, men er virkelig irriterende.
</li>
<li> <h2>Hva er virus og skadelig innhold?</h2>
Virus er små programmer som kan utnytte og la noen ondsinnede folk ta kontroll over datamaskinen din. Disse kan sendes til deg per e-post som vedlegg, og infisere systemet ditt når du åpner dem (noen kan faktisk skrus på uten å ha blitt åpnet). Skadelig innhold oppfører seg på samme måten, bortsett fra at det kan være smartere, for eksempel ved å skjule seg direkte i innholdet til meldingen, eller siktet inn fra utsiden ved en sprettbar lenke i e-posten. Disse er veldig vanskelig å påvise ved bruk av vanlige e-postfilter fordi det faktiske viruset ikke er å finne i selve meldingen. Mailcleaner utfører flere sjekker i så måte for å forhindre at potensielt farlig innhold når din innboks.
</li>
<li> <h2>Mailcleaners antisøppelpost-kriterium</h2>
Mailcleaner nyttegjøre seg av et antall tester for å påvise søppelpost med høyest mulig nøyaktighet. Det bruker blandt annet snkelere nøkkelord og nøkkelsetnings-jamføring, verdensomspennende søppelpost-databaser og statistisk symbolutregning. Sammenblandingen av alle disse kriteriene gir en sammenlagt poengsum for hver melding, noe Mailcleaner bruker for å fatte en endelig beslutning: Søppelpost eller nytte. Siden søppelpost er et stadig endrende mål, tilpasses disse reglene så snart som mulig. Det er Mailcleaners jobb å holde disse innstillingene så presise som mulig.
</li>
<li> <h2>Feil</h2>
Siden Mailcleaner er et automatisert filtreringssystem, er det også gjenstand for feil. Det er i hovedsak to typer feil som kan forårsakes av Mailcleaner:
<ul>
<li> <h3>falske negativer</h3> falske negativer er søppelpostmeldinger som slipper gjennom Mailcleaner-filteret og når din innboks uten å bli oppdaget. Disse er irriterende, men så lenge de er relativt sjeldne, vil de ikke senke din produktivitet på arbeid. Husker du når du bare fikk et par søppelposter hver uke? Mailcleaner kan få deg tilbake ihvertfall dit.
</li>
<li> <h3>falske positiver</h3> er mere irriterende feil, siden de er oppriktige e-poster som blokkeres av systemet. Hvis du ikke er frampå nok, og ikke sjekker enten karanterelisten eller rapportene nøye, kan dette føre til at du går glipp av viktige meldinger. Mailcleaner er optimisert for å redusere disikonen for at dette skal skje så godt det lar seg gjøre. Dog, selv om det er veldig sjeldent, kan det skje. Dette er grunnen til at Mailcleaner inkluderer karanteretilgang i sanntid og periodiske rapporter for å begrense risikoen for at meldinger går tapt.
</li>
</ul>
</li>
<li> <h2>Hva kan du gjøre for å korrigere Mailcleaner</h2>
Ved feil i Mailcleaner, er det beste du kan gjøre å rette det opp ved å forbedre filteret i forsendelse av tilbakemelding til din administrator. Ikke tro at det å hvit- eller svarte-liste avsendere er beste løsning, det er den skitne metoden (sjekk dette for mer informasjon) Selv om det noen gang er eneste mulighet, er det alltid bedre å finne opphavet til feilen, og utbedre den. Dette kan kun gjøres av tekniske folk, så ikke nøl med å sende tilbakemeldinger på feil til din administrator.
</li>
</ul>
8 days ago Allan Nordhøy New translation MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)
<ul><li>Finn mer informasjon og dokumentasjon på vår nettside: <a href="http://wiki2.mailcleaner.net/doku.php/documentation:userfaq" target="_blank">Mailcleaners brukerdokumentasjon</a></li></ul>
8 days ago Allan Nordhøy New translation MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Nettbasert dokumentasjon
8 days ago Allan Nordhøy New translation MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Hjelp med brukergrensesnitt
8 days ago Allan Nordhøy New translation MailCleaner Anti Spam/Support - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Forståelse av Mailcleaner
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year