Translation status

Strings521
100.0% Translate
Words4615
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
sublevel2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel4
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel5
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://www.debian.org/devel/debian-installer/
Mailing list for translators debian-boot@lists.debian.org
Instructions for translators https://www.debian.org/devel/debian-installer/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://salsa.debian.org/installer-team/d-i.git
Repository branch master 892326709, 4 days ago
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-installer/sublevel1/
File maskpackages/po/sublevel1/*.po
Translation file packages/po/sublevel1/sr.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Serbian
2 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Serbian
2 months ago hwansing Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Serbian
2 months ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Изаберите уређај сза кога ћете уклонити свеуклањање свих партицијеа и креиратиње новуе, празнуе партиционуе табелуе.
2 months ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Изаберите празан простор да бисте на њемуза креиралиње партицијеа.
2 months ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Да би покренулиПокретањем вашег новиог система, морате користити тзв. покретачки програм (boot loader). Он може бити инсталиран или на мастер бут запису првог хард диска, или на партицији. Када је покретачки програм инсталиран на партицији, њој морате поставити покретачку заставицу. Таква партиција ће бити означена са „${BOOTABLE}“ у менију за партиционисање.
2 months ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
У општем случајуГенерално, пожелећете да форматирате партицијуе са новокреираним фајл системом. НАПОМЕНА: сви подаци на партицији ће бити неповратно обрисани. Ако одлучите да форматирате већ форматирану партицију, она ће бити означена са „${DESTROY}“ у менију за партиционисање. У супротном она ће бити означена са „${FORMAT}“.
2 months ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Када је партиција већ форматирана можете одабрати да је сачувате и искористите постојеће податке на њој. Партиције које ће се користиту употреби на овај начин су означене са „${KEEP}“ у главном менију за партиционисање.
2 months ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Изаберите партицију дза бисте је уклонили или назначили као ће битуклањање или коришћенање. Минимално је потребно да иматеи једну партицију која ће садржати „root“ фајл систем (чија тачка монтирања је /). Многи сматрају да је засебна партиција за помоћну меморију неопходна. Помоћна меморијаSwap“ дозвољава систему да користи простор на диску као своју „виртуелну меморију“.
2 months ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Партиционисање хард драјва се састоји од дељења истог да би се направио простор потребан за инсталацију вашег новог система. Потребно је да одаберете које партиције ће бити употребљенрати партиције за инсталацију.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 521 4615
Translated 100.0% 521 4615
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 15, 2018, 8:09 p.m.
Last author Filipovic Dragan

Activity in last 30 days

Activity in last year