Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Android MIT 89% 32% 328 3,814 263 2 2 Translate
iOS GPL-3.0 99% 17% 7 37 9 Translate
Phrases This component is linked to the OsmAnd/Android repository. GPL-3.0 99% 42% 13 33 2 2 Translate
Telegram This component is linked to the OsmAnd/Android repository. GPL-3.0 98% 2% 3 8 1 Translate
Project website http://www.osmand.net/
Instructions for translators

http://osmand.net/help-online?id=technical-articles#What_Languages

Translation license GPL-3.0 Telegram iOS Phrases MIT Android
Number of strings 8,920
Number of words 30,351
Number of characters 190,973
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Disabled by default, if OsmAnd running on foreground, the screen doesn’t time out.

If enabled OsmAnd will use system timeout settings.
Deaktiveret som standard, hvis programmet kører i forgrunden, slukkes skærmen ikke.
 
Aktivér for at bruge systemopsætning til at slukke for skærmen.
an hour ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Octagon
Oktagon
an hour ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Camera shutter sound
Kameraets lukkelyd
an hour ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Specify the web address with parameter syntax: lat={0}, lon={1}, timestamp={2}, hdop={3}, altitude={4}, speed={5}, bearing={6}.
Angiv webadressen med parametersyntaks: lat={0}, lon={1}, tidspunkt={2}, hdop={3}, højde={4}, hastighed={5}, kurs={6}.
2 hours ago
jsmakaayb

Translation changed

OsmAnd / AndroidDanish

Recommendation: A setting of 5 meters may work well for you if you do not require to capture details finer than that, and do not want to explicitly capture data while at rest.
Anbefaling: En indstilling på 5 meter kan fungere godt for dig, hvis du ikke behøver at fange finere detaljer og ikke ønsker eksplicit dataindsamling i inaktiv tilstand.

Anbefaling: En indstilling af
5-meter kan fungere godt, hvis der ikke er behov for at opfange finere detaljer, og der ikke ønskers eksplicit at optage data mens i hvile.
2 hours ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Recommendation: A setting of 5 meters may work well for you if you do not require to capture details finer than that, and do not want to explicitly capture data while at rest.
Anbefaling: En indstilling på 5 meter kan fungere godt for dig, hvis du ikke behøver at fange finere detaljer og ikke ønsker eksplicit dataindsamling i inaktiv tilstand.

Anbefaling: En indstilling af 5-meter kan fungere godt, hvis der ikke er behov for at opfange finere detaljer, og ikke ønsker eksplicit at optage data mens i hvile.
2 hours ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Side effects: Periods at rest are not recorded at all or by just one point each. Small (real world) movements (e.g. sideways, to mark a possible turnoff on your trip) may be filtered out. Your file contains less information for post-processing, and has worse stats by filtering out obviously redundant points at recording time, while potentially keeping artifacts caused by bad reception or GPS chipset effects.
Bivirkninger: Perioder i hvile registreres slet ikke eller kun ved et punkt hver. Små (virkelige) bevægelser (f.eks. sidelæns for at markere en mulig afkørsel på turen) kan blive filtreret ud. Filen indeholder mindre information til efterbehandling og har dårligere statistik ved at frafiltrere åbenlyse overflødige punkter på optagelsestidspunktet, mens potentielt beholder artefakter forårsaget af dårlig modtagelse eller GPS-chipset-effekter.
2 hours ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

This filter avoids duplicate points being recorded where too little actual motion may have occurred, makes a nicer spatial appearance of tracks not post-processed later.
Filteret forhindrer, at der registreres dobbeltpunkter, hvor der muligvis er for lidt faktisk bevægelse. Det giver et pænere rumligt udseende af spor, der ikke efterbehandles senere.
2 hours ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Remark: If GPS had been off immediately before a recording, the first point measured may have a decreased accuracy,so in our code we may want to wait a second or so before recording a point (or record the best of 3 consecutive points, etc.), but this is not yet implemented.
Bemærk: Hvis GPS'en har været slukket umiddelbart før en optagelse, kan det første målte punkt have en reduceret nøjagtighed, så i koden skal der måske ventes et sekund, inden der optages et punkt (eller det bedste af 3 på hinanden følgende punkter osv.). Men det er endnu ikke implementeret.
2 hours ago
jsmakaayb

New translation

OsmAnd / AndroidDanish

Recommendation: It is hard to predict what will be recorded and what not, it may be best to turn this filter off.
Anbefaling: Det er svært at forudsige, hvad der vil blive optaget og hvad ikke, det kan derfor være bedst at slå filteret fra.
2 hours ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year