Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 61% 23,263 148,976 3,528 197 10
Project website xcsoar.org
Translation license GPL-2.0 Translations
Number of strings 59,928
Number of words 351,681
Number of characters 2,113,419
Number of languages 33
Number of source strings 1,816
Number of source words 10,657
Number of source characters 64,043
User avatar Artem.ru

Translation changed

XCSoar / TranslationsRussian

Delete "%s"?
Удалить "%s"?
yesterday
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Instantaneous cross country speed while on current task, compensated for altitude. Equivalent to instantaneous Pirker cross-country speed.
Okamžitá rychlost přeletu v aktuální úloze, kompenzovaná o výšku. Ekvivalent Pirker cross-country rychlosti přeletu.
2 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Achieved cross country speed while on current task, compensated for altitude. Equivalent to Pirker cross-country speed remaining.
Dosažená rychlost v úloze, kompenzovaná o výšku. Ekvivalent Pirkerovi rychlosti přeletu.
4 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Assigned Area Task average speed achievable if flying minimum possible distance remaining in minimum AAT time.
Průměrná rychlost dosažitelná v úloze AAT, při průletu minimální zbývající vzdálenosti v minimálním AAT čase.
4 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Assigned Area Task average speed achievable if flying maximum possible distance remaining in minimum AAT time.
Průměrná rychlost dosažitelná v AAT úloze, při průletu maximální zbývající vzdálenosti v minimálním čase.
4 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Assigned Area Task average speed achievable if flying maximum possible distance remaining in minimum AAT time.
Průměrná rychlost dosažitelná v danéAAT úloze AAT, pokud by byla, při průletu maximální zbývající vzdálenosti uletěna v minimálním čase.
4 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Assigned Area Task average speed achievable if flying minimum possible distance remaining in minimum AAT time.
Průměrná rychlost dosažitelná v úloze AAT, pokud by bylaři průletu minimální zbývající vzdálenost uletěnai v minimálním čase.
4 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Assigned Area Task average speed achievable if flying minimum possible distance remaining in minimum AAT time.
Průměrná rychlost dosažitelná v dané úloze AAT, pokud by byla minimální zbývající vzdálenost uletěna v minimálním čase.
4 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Achieved cross country speed while on current task, compensated for altitude. Equivalent to Pirker cross-country speed remaining.
Dosažená rychlost v úloze, kompenzovaná o výšku. Ekvivalent zbývající rychlost Pirker cross-countryPirker rychlosti přeletu.
4 days ago
User avatar Mike_Bravo

Translation changed

XCSoar / TranslationsCzech

Assigned Area Task average speed achievable around target points remaining in minimum AAT time.
Dosažitelná průměrná rychlost okoloAAT přes zbývajících otočných cílové bodůy v úloze AAT za minimumminimálním AAT časue.
4 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity