View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
When User Action Detail Object
4 days ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
3 weeks ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
a month ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
3 months ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
4 months ago None Committed changes phpMyAdmin/Development - Vietnamese
4 months ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Không có câu truy vấn nào được tự động lưu lại trước đó. Đang tải câu truy vấn mặc định.
4 months ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Cột
4 months ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Bảng
4 months ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Thao tác này sẽ cố gắng chuyển đổi dữ liệu của bạn sang sự đối chiếu mới. Trong một số ít trường hợp, một số ký tự đặc biệt là khi một ký tự không tồn tại trong sự đối chiếu mới, quá trình này có thể làm cho dữ liệu xuất hiện không đúng theo đối chiếu mới; trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn nguyên về đối chiếu ban đầu và tham khảo các mẹo tại
4 months ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Bạn đang muốn giảm số lượng các hàng, Những dữ liệu đã nhập trong các hàng này sẽ bị mất. Bạn có muốn tiếp tục không?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3298 21991
Translated 83.4% 2751 13576
Review 4.4% 147
Failing check 2.5% 83

Last activity

Last change May 17, 2018, 10:21 a.m.
Last author Xuan Hung

Activity in last 30 days

Activity in last year