Translation status

Strings3288
100.0% Translate
Words21871
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
4.7
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Debian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Documentation
7.7% 3.0% 2.0% 0 0 Translate
SQL parser
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators https://www.phpmyadmin.net/translate/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch master 2618337a89
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/master/
Translation file po/ca.po
When User Action Translation
5 days ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Catalan
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch Committed changes phpMyAdmin/Development - Catalan
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation phpMyAdmin/Development - Catalan
NOMÉS LINUX: Llença una aplicació externa i facilita el camp de dades alimenta les dades de la columna a travia standard input. Retorna per la sortida estàndardés de l'entrada estàndard. Retorna la sortida estàndard de l'aplicació. El defectepredeterminat és Tidy, per interpretarmprimir de forma elegant el codi HTML. Per raonmotius de seguretat, haseu d' editar manualment leditar manualment el fitxer libraries/classes/Plugins/Transformations/Output/Text_Plain_External.php i llistar les eines que vulgueu que estiguin disponibles. La primera opció és, llavors, el número del programa que voleu utilitzar i la segona opció són els paràmetres per al programa. La tercera opció, si s'arestableixiu libraries/plugins/transformations/output/Text_Plain_External.php i afegir les eines que vulguis fer servir. La primera opció és, llavors, el numero del programa que vols fer servir i la segona opció són els paràmetres per el programa. El tercer paràmetre, si es posa a 1, convertirà la sortida fent servirmitjançant htmlspecialchars() (Elper defecte és 1). ElLa quart paràmetrea opció, si vals'estableix a 1, posevitarà un NOWRAP al continla divisió estructurada en línies i farà que la sortida aparegut de les cel.les de forma que la sortida sencera es mostrarà sense reformatejari tota en una sola línia (Pper defecte 1).
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch Translation completed phpMyAdmin/Development - Catalan
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation phpMyAdmin/Development - Catalan
Entra els valors per a transformar utilitzant aquest format: 'a', 100, b,'c'…<br />Si mai nealguna vegada us cessites esal posar una barra invertida ("\") o la criure una barra invertiometa simple ("'") abans da ("\") o un apòstrof ("'") entre 'aquests valors, posaescriviu una barra invertida devant (per exemple '\\xyz' o 'a\'b').
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation phpMyAdmin/Development - Catalan
Si el tipus de camp és "enum" o "set", entra els valorsintroduïu els valors mitjançant aquest fent servir el format: 'a','b','c'…<br />Si mai necessites escriure lalguna vegada us cal posar una barra invertida ("\") o la cometa simple ("'") abans d'aquests valors, escriu davant barres invertidesviu una barra invertida (per exemple '\\xyz' o 'a\'b').
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation phpMyAdmin/Development - Catalan
No és possible usar el fuses pot utilitza la zona horari ària "%1$s" per al servidor %2$d. Comprova la teveu els paràmetres de la vostra configuració per a [em]$cfg['Servers'][%3$d]['SessionTimeZone'][/em]. phpMyAdmin fa servir actualment el fusutilitza actualment la zona horari per defecteària predeterminada del servidor de base de dades.
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation phpMyAdmin/Development - Catalan
#
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation phpMyAdmin/Development - Catalan
Falten els paquets següents de composer:
6 days ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation phpMyAdmin/Development - Catalan
Ha fallat l'establiment de la galeta de sessió. Potser esteu utilitzant HTTP en lloc de HTTPS per accedir a phpMyAdmin.
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 3288 21871
Translated 100.0% 3288 21871
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 12, 2018, 1:19 a.m.
Last author Robert Antoni Buj Gelonch

Activity in last 30 days

Activity in last year