Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Map Symbols linked 37.2% 27.7% 5.4% 0.6% 0.3% 1.4%
Mapper 75.7% 73.6% 2.6% 0.8% 0.1% 0.4%
Qt linked 77.4% 69.7% 0.0% 0.1% 6.7% 0.3%
Project website http://www.openorienteering.org/
Instructions for translators

https://github.com/OpenOrienteering/mapper/wiki/Translation

Translation license GPL-3.0
Number of strings 77577
Number of words 919311
Number of characters 5323287
Number of languages 27
Number of source strings 4559
Number of source words 59340
Number of source characters 342591
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Basque 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4%
Chinese (Simplified) 85.5% 27.3% 83.3% 8.9% 3.9% 9.5% 0.1% 0.4%
Croatian 9.0% 6.8% 2.4% 1.8% 2.9% 0.2% 0.0% 0.6%
Czech 94.2% 85.0% 80.5% 79.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4%
Danish 26.3% 20.3% 10.9% 8.6% 0.7% 0.1% 0.1% 0.7%
Dutch 48.6% 41.2% 15.0% 11.6% 1.4% 0.3% 0.0% 0.5%
English 100.0% 0.2% 100.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Esperanto 50.9% 44.3% 11.9% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
Estonian 1.7% 0.7% 0.6% 0.1% 1.4% 0.1% 7.3% 0.4%
Finnish 71.2% 61.5% 53.2% 48.2% 11.9% 0.1% 0.3% 1.5%
French 64.8% 56.4% 49.8% 46.0% 8.5% 0.5% 0.2% 1.4%
German 70.8% 63.9% 56.3% 55.2% 13.0% 0.6% 2.1% 1.4%
Hebrew 12.5% 4.0% 11.4% 1.2% 5.4% 0.1% 0.0% 0.4%
Hungarian 81.9% 72.9% 62.6% 58.9% 0.5% 0.5% 0.0% 1.3%
Indonesian 85.1% 35.1% 81.3% 10.0% 4.0% 0.5% 0.3% 0.4%
Italian 52.4% 42.5% 26.9% 23.1% 2.3% 0.4% 0.1% 1.1%
Japanese 100.0% 32.0% 100.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5%
Latvian 90.4% 28.9% 88.6% 9.4% 3.8% 1.0% 0.0% 0.4%
Norwegian Bokmål 50.9% 43.8% 16.5% 12.9% 1.8% 0.5% 0.0% 0.6%
Polish 28.7% 21.3% 8.9% 6.7% 1.9% 0.1% 0.0% 0.6%
Portuguese (Brazil) 86.7% 27.7% 84.7% 9.0% 4.3% 0.8% 0.6% 0.4%
Portuguese (Portugal) 86.5% 27.7% 84.6% 9.0% 4.3% 4.1% 0.0% 0.4%
Russian 73.3% 64.4% 40.7% 36.5% 3.3% 0.1% 0.0% 1.1%
Spanish 63.4% 54.9% 38.2% 35.5% 1.6% 0.0% 0.1% 1.4%
Swedish 45.0% 35.3% 19.8% 16.1% 4.5% 0.0% 0.1% 0.9%
Turkish 7.3% 3.2% 2.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
Ukrainian 64.8% 58.5% 46.1% 45.3% 12.4% 3.4% 0.4% 1.4%
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
3 days ago mattiasmun Translation changed OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Sten, förstoradblock eller stort stenblock, olika storlek
3 days ago mattiasmun Suggestion accepted OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
VärnDike (eller skreva, skyttevärn)
3 days ago mattiasmun New translation OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Ett område täckt av så många stenblock att de inte kan redovisas individuellt, redovisas med slumpmässigt utplacerade fyllda roterade trianglar, sidförhållande 8:6:5. Minst 2 trianglar ska användas. The going is indicated by the density of the triangles. För att visa tydliga höjdskillnader mellan block i blockterräng, är det tillåtet att förstora somliga trianglar till 120 %.
3 days ago mattiasmun Translation changed OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Steniga gropar, hålor, grottor eller gruvhål med tydlig ingång (symbolen ska orienteras in i grottan).
3 days ago mattiasmun Translation changed OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Opasserbar brant, stenbrott eller skärning som är så hög och brant att den
inte kan eller är farlig att passera.
Lutningsstreck kan utelämnas om utrymmet är begränsat. Baslinjens
avslutningar kan vara avrundade eller raka. Kortare lutningsstreck kan
användas
vid linjesluten.
Vid redovisning i plan måste baslinjen vara minst 0,35 mm bred.
Avståndet mellan två opasserbara branter eller mellan opasserbar brant
och andra opasserbara symboler måste vara mer än 0,3 mm.
När en brant ligger i anslutning till vatten så att passage längs med
stranden nedanför branten inte är möjlig, utelämnas strandkonturen eller
ska lutningsstrecken tydligt gå över strandkantlinjen. En opasserbar brant
ska ansluta till höjdkurvorna.
Kortaste längd, rakt linjeslut: 0,6 mm (9 m), runt linjeslut: 0,7 mm (10,5 m).
3 days ago mattiasmun Suggestion accepted OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Opasserbar brant, stenbrott eller skärning som är så hög och brant att den
inte kan eller är farlig att passera.
Lutningsstreck kan utelämnas om utrymmet är begränsat. Baslinjens
avslutningar kan vara avrundade eller raka.Kortare lutningsstreck kan användas
vid linjesluten.
Vid redovisning i plan måste
baslinjen vara minst 0,35 mm bred. Kortare lutningsstreck kan användas
vid linjesluten.

Avståndet mellan två opasserbara branter eller mellan opasserbar brant
och andra opasserbara symboler måste vara mer än 0,3 mm.
När en brant ligger i anslutning till vatten så att passage längs med
stranden nedanför branten inte är möjlig, utelämnas strandkonturen eller
ska lutningsstrecken tydligt gå över strandkantlinjen. En opasserbar brant
ska ansluta till höjdkurvorna.
Kortaste längd, rakt linjeslut: 0,6 mm (9 m), runt linjeslut: 0,7 mm (10,5 m)
3 days ago mattiasmun Translation changed OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Opasserbar brant, stenbrott eller skärning som är så hög och brant att den inte kan eller är farlig att passera. Lutningsstreck kan utelämnas om utrymmet är begränsat. Baslinjens avslutningar kan vara avrundade eller raka. <b>Vid redovisning i plan måste baslinjen vara minst 0,35 mm bred.</b> Kortare lutningsstreck kan användas vid linjesluten. Avståndet mellan två opasserbara branter eller mellan opasserbar brant och andra opasserbara symboler måste vara mer än 0,3 mm. När en brant ligger i anslutning till vatten så att passage längs med stranden nedanför branten inte är möjlig, utelämnas strandkonturen eller ska lutningsstrecken tydligt gå över strandkantlinjen. En opasserbar brant ska ansluta till höjdkurvorna. Kortaste längd, rakt linjeslut: 0,6 mm (9 m), runt linjeslut: 0,7 mm (10,5 m).
3 days ago mattiasmun New contributor OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
3 days ago None Committed changes OpenOrienteering/Mapper - Finnish
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year