Please sign in to see the alerts.
Project website www.openorienteering.org
Instructions for translators

https://github.com/OpenOrienteering/mapper/wiki/Translation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/OpenOrienteering/mapper.git
Repository branch translations
Last remote commit translations: Update from source acb52256
User avatar dg0yt authored 3 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/openorienteering/mapper/
Filemask translations/map_symbols_*.ts
Number of strings 52,047
Number of words 1,075,961
Number of characters 6,185,709
Number of languages 20
Number of source strings 3,356
Number of source words 70,879
Number of source characters 408,036
User avatar Pantse

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsFinnish

Sandy ground
Avonainen hHietikko
11 hours ago
The symbol is orientated to north.
The definition of the symbol must be given on the map.
Footprint: 13.5 m x 13.5 m.
Valkoinen tausta vihreä ristin alla parantamaan luettavuutta. Symboli piirretään pohjois-eteläsuunnassa.
Määritelmä annettava erikseen kartassa.
Maastomitta 13.5 m x 13.5 m.
11 hours ago
User avatar Pantse

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsFinnish

Use sparingly, as it is easily mistaken for symbol Small knoll (109).
Footprint: 9.0 m x 9.0 m.
Käytettävä harkiten, koska värisokeat voivat sekoittaa symboliin 109 (pieni kumpare). Pieni valkoinen piste symbolin keskellä auttaa luettavuutta.
Maastomitta 9 m x 9 m.
11 hours ago
Use sparingly, as it is easily mistaken for symbol Small knoll (109).
Footprint: 9.0 m x 9.0 m.
Käytettävä harkiten, koska värisokeat voivat sekoittaa symboliin 109 (pieni kumpare). Pieni valkoinen piste symbolin keskellä auttaa luettavuutta. Maastomitta 9 m x 9 m.
11 hours ago
Prominent bush or tree
Selkeästi erottuva pensas tai puu
11 hours ago
Footprint: 13.5 m x 13.5 m.
Valkoinen tausta vihreän ympyrän alla parantamaan luettavuutta. Maastomitta 13.5 m x 13.5 m.
11 hours ago
A distinct forest edge or vegetation boundary within the forest.
Very distinct forest edges and vegetation boundaries may be represented using the cultivation boundary symbol. Only one of the vegetation boundary symbols (black dotted line or dashed green line) can be used on a map. For areas with a lot of rock features, it is recommended to use the green dashed line for vegetation boundaries.
A disadvantage with a green line is that it cannot be used to show distinct vegetation boundaries around and within symbol Vegetation: fight (410). An alternative for these situations is to use symbol Distinct cultivation boundary (415).
Minimum length, black dot implementation: 5 dots (2.5 mm - footprint 37 m).
Minimum length, green line implementation: 4 dashes (1.8 mm - footprint 27 m).
Selvä metsän reuna tai selvästi havaittava metsätyypin ero.
Erittäin selkeä metsän ja kasvillisuuden raja voidaan esittää symbolilla 415. Runsaasti kivi- ja kalliokohteita sisältävässä maastossa on suositeltavaa käyttää kuviorajana vihreää katkoviivaa.
Haittapuolena tässä on, ettei vihreällä katkoviivalla voida esittää kasvillisuuden kuviorajoja symbolin 410 kanssa. Näissä tapauksissa vaihtoehtoinen kuvioraja on symboli 415.
Vain yhtä kuviorajatyyppiä voidaan käyttää samalla kartalla. Yleensä suomalaisissa maastotyypeissä on suositeltavampaa käyttää mustaa pistekatkoviivaa.
Minimipituus mustilla pisteillä 5 pistettä (2.5 mm, maastomitta 37 m).
Minimipituus vihreällä katkoviivalla 4 viivan osaa (1.8 mm, maastomitta 27 m).
11 hours ago
Distinct vegetation boundary, green dashed line
Selkeä kasvillisuuden raja, vihreä katkoviiva
11 hours ago
A distinct forest edge or vegetation boundary within the forest.
Very distinct forest edges and vegetation boundaries may be represented using the cultivation boundary symbol. Only one of the vegetation boundary symbols (black dotted line or dashed green line) can be used on a map. For areas with a lot of rock features, it is recommended to use the green dashed line for vegetation boundaries.
A disadvantage with a green line is that it cannot be used to show distinct vegetation boundaries around and within symbol Vegetation: fight (410). An alternative for these situations is to use symbol Distinct cultivation boundary (415).
Minimum length, black dot implementation: 5 dots (2.5 mm - footprint 37 m).
Minimum length, green line implementation: 4 dashes (1.8 mm - footprint 27 m).
Selvä metsän reuna tai selvästi havaittava metsätyypin ero.
Erittäin selkeä metsän ja kasvillisuuden raja voidaan esittää symbolilla 415. Runsaasti kivi- ja kalliokohteita sisältävässä maastossa on suositeltavaa käyttää kuviorajana vihreää katkoviivaa.
Haittapuolena tässä on, ettei vihreällä katkoviivalla voida esittää kasvillisuuden kuviorajoja symbolin 410 kanssa. Näissä tapauksissa vaihtoehtoinen kuvioraja on symboli 415.
Vain yhtä kuviorajatyyppiä voidaan käyttää samalla kartalla. Yleensä suomalaisissa maastotyypeissä on suositeltavampaa käyttää mustaa pistekatkoviivaa.
Minimipituus mustilla pisteillä 5 pistettä (2.5 mm, maastomitta 37 m).
Minimipituus vihreällä katkoviivalla 4 viivan osaa (1.8 mm, maastomitta 27 m).
11 hours ago
A boundary of cultivated land vegetation (symbols 401, 412, 413, 414) or a boundary between areas of cultivated land when not shown with other symbols (fence, wall, path, etc.).
Minimum length: 2 mm (footprint 30 m).
Symbolien 401, 412, 413 tai 414 raja, jos aluetta ei erota muu symboli (aita, muuri, polku jne.).
Minimipituus 2 mm (maastomitta 30 m).
11 hours ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity