Language Translated Words Review Checks Suggestions
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Esperanto
92.6% 69.1% 0.0% 0 0 Translate
Estonian
0.2% 0.1% 0.0% 0 137 Translate
Indonesian
92.8% 75.1% 0.0% 3 5 Translate
Latvian
95.4% 97.2% 0.1% 23 3 Translate
Norwegian Bokmål
99.3% 99.0% 0.6% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://www.openorienteering.org/
Instructions for translators https://github.com/OpenOrienteering/mapper/wiki/Translation
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-3.0
Repository https://github.com/OpenOrienteering/mapper.git
Repository branch master bb63757b
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/openorienteering/mapper/
Number of strings 2634
Number of words 6508
Number of languages 6
Number of source strings 420
Number of source words 994
When User Action Translation
4 days ago None Committed changes OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
5 days ago Kai Pastor Translation changed OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
<p>Qt er et C++ er et flerplattformsverktøyssett for programutvikling.</p><p>Qt tilbyr tilpasningene som trengs for å kun ha én kodebase på tvers av alle store skrivebordsmiljø. Det er også tilgjengelig for innebygd Linux, og andre innebygde miljøer og mobiloperativsystemer.</p><p>Qt er lisensiert med tre forskjellige valg, som tilbyr forskjellige valg til forskjellige brukere.</p><p>Qt med vår kommersielle lisensavtale passer for utvikling av proprietær programvare, der man ikke ønsker å dele kildekoden med tredjeparter eller på annet vis samsvare med vilkårene i GNU LGPS versjon 3 eller GNU LGPL versjon 2.1.</p><p>Qt lisensiert i henhold til GNU LGPL versjon 3 passer for utvikling av programmer, gitt at du kan innfri vilkårene i GNU LGPL versjon 3.</p><p>Qt lisensiert GNU LGPL versjon 2.1 passer for utvikling av Qt programmer, gitt at du kan innfri villkårene i GNU LGPL versjon 2.1</p><p>Sjekk <a href="http://%2/">%2</a> for en oversikt over Qt-lisensiering.</p><p>Kopirett ©(C) %1 The Qt Company Ltd og andre bidragsytere.</p><p>Qt og Qt-logoen er varemerker tilhørende The Qt Company Ltd.</p><p>Qt er et Qt Company Ltd-produkt, utviklet som et friprog-prosjekt. Se <a href="http://%3/">%3</a> for mer informasjon.</p>
5 days ago Kai Pastor Comment added OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
5 days ago Kai Pastor Comment added OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
5 days ago None Committed changes OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
6 days ago Allan Nordhøy Translation changed OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
<p>Qt er et C++ er et flerplattformsverktøyssett for programutvikling.</p><p>Qt tilbyr tilpasningene som trengs for å kun ha én kodebase på tvers av alle store skrivebordsmiljø. Det er også tilgjengelig for innebygd Linux, og andre innebygde miljøer og mobiloperativsystemer.</p><p>Qt er lisensiert med tre forskjellige valg, som tilbyr forskjellige valg til forskjellige brukere.</p><p>Qt med vår kommersielle lisensavtale passer for utvikling av proprietær programvare, der man ikke ønsker å dele kildekoden med tredjeparter eller på annet vis samsvare med vilkårene i GNU LGPS versjon 3 eller GNU LGPL versjon 2.1.</p><p>Qt lisensiert i henhold til GNU LGPL versjon 3 passer for utvikling av programmer, gitt at du kan innfri vilkårene i GNU LGPL versjon 3.</p><p>Qt lisensiert GNU LGPL versjon 2.1 passer for utvikling av Qt programmer, gitt at du kan innfri villkårene i GNU LGPL versjon 2.1</p><p>Sjekk <a href="http://%2/">%2</a> for en oversikt over Qt-lisensiering.</p><p>Kopirett © %1 The Qt Company Ltd og andre bidragsytere.</p><p>Qt og Qt-logoen er varemerker tilhørende The Qt Company Ltd.</p><p>Qt er et Qt Company Ltd-produkt, utviklet som et friprog-prosjekt. Se <a href="http://%3/">%3</a> for mer informasjon.</p>
6 days ago Allan Nordhøy New translation OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
<p>Qt er et C++ er et flerplattformsverktøyssett for programutvikling.</p><p>Qt tilbyr tilpasningene som trengs for å kun ha én kodebase på tvers av alle store skrivebordsmiljø. Det er også tilgjengelig for innebygd Linux, og andre innebygde miljøer og mobiloperativsystemer</p><p>Qt er lisensiert med tre forskjellige valg, som tilbyr forskjellige valg til forskjellige brukere.</p><p>Qt med vår kommersielle lisensavtale passer for utvikling av proprietær programvare, der man ikke ønsker å dele kildekoden med tredjeparter eller på annet vis samsvare med vilkårene i GNU LGPS versjon 3 elle GNU LGPL versjon 2.1.</p><p>Qt lisensiert i henhold til GNU LGPL versjon 3 passer for utvikling av programmer, gitt at du kan innfri vilkårene i GNU LGPL versjon 3.</p><p>Sjekk <a href="http://%2/">%2</a> for en oversikt over Qt-lisensiering.</p><p>Kopirett © %1 The Qt Company Ltd og andre bidragsytere.</p><p>Qt og Qt-logoen er varemerker tilhørende The Qt Company Ltd.</p><p>Qt er et Qt Company Ltd-produkt, utviklet som et friprog-prosjekt. Se <a href="http://%3/">%3</a> for mer informasjon.</p>
6 days ago Allan Nordhøy New translation OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
&Verdi:
6 days ago Allan Nordhøy Comment added OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
6 days ago Allan Nordhøy New translation OpenOrienteering/Qt - Norwegian Bokmål
&Metning:
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year