Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (Traditional) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 28.5% 19.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 26.2% 11.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository outdated.

The VCS repository is not up to date with the upstream one. Please merge changes manually or set up hooks to automate this.

Documentation
Project website https://calcpvautonome.zici.fr/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Beerware
Repository https://framagit.org/kepon/CalcPvAutonome.git
Repository branch master 58c3bd4, 4 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/calcpvautonome/translations/
Filemasklang/*/LC_MESSAGES/messages.po
Number of strings 1208
Number of words 9528
Number of languages 4
Number of source strings 302
Number of source words 2382
When User Action Detail Object
6 months ago louies Resource update CalcPvAutonome/Translations - Chinese (Traditional)
6 months ago louies Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Chinese (Traditional)
11 months ago None Resource update CalcPvAutonome/Translations - Norwegian Bokmål
a year ago None Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Czech
a year ago demo Translation reverted CalcPvAutonome/Translations - Czech
Celkový součet množství energie, požadované zařízeními, která pravděpodobně budou zapnutá současně, NEBO spotřeba energeticky nejnáročnějšího spotřebiče v případě, který nebývá zapnutý současně s ostatními.
a year ago None Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Czech
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Denní potřeba není správně protože je menší než 0 (nula)
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Zkopírujte níže uvedenou webovou adresu – ponechte ji zde nebo ji zde sdílejte…
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Vzorec je: energie (W) x čas (v hodinách) x počet = Wh/j (watt hodin den)
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Zaškrtnuto: vaše denní spotřeba bude odhadnuta automaticky<br/>Nezaškrtnuto: budete zadávat svou denní spotřebu (užitečné v případě, že vaše lednička je zapnutá nepřetržitě ale kompresor spíná pouze tehdy, pokud teplota v místnosti stoupne
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year