Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 38.7% 32.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%
Project website https://calcpvautonome.zici.fr/
Translation license Beerware
Number of strings 1208
Number of words 9528
Number of characters 62644
Number of languages 4
Number of source strings 302
Number of source words 2382
Number of source characters 15661
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (Traditional) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 28.5% 28.5% 19.1% 19.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0%
French 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Norwegian Bokmål 26.2% 26.2% 11.3% 11.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes CalcPvAutonome/Translations - French
2 months ago shaddok73 Translation changed CalcPvAutonome/Translations - French
et sur chacun d'entre eux connecter <b>%d panneau(x) en série
2 months ago shaddok73 New contributor CalcPvAutonome/Translations - French
2 months ago shaddok73 Translation changed CalcPvAutonome/Translations - French
Capprotection
10 months ago louies Resource update CalcPvAutonome/Translations - Chinese (Traditional)
10 months ago louies Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Chinese (Traditional)
a year ago None Resource update CalcPvAutonome/Translations - Norwegian Bokmål
a year ago None Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Czech
a year ago demo Translation reverted CalcPvAutonome/Translations - Czech
Celkový součet množství energie, požadované zařízeními, která pravděpodobně budou zapnutá současně, NEBO spotřeba energeticky nejnáročnějšího spotřebiče v případě, který nebývá zapnutý současně s ostatními.
a year ago None Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Czech
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year