Translation Information

Project website https://calcpvautonome.zici.fr/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Beerware License
Repository https://framagit.org/kepon/CalcPvAutonome.git
Repository branch master
Last remote commit - 4.5 46db3a7
Root srvweb authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/calcpvautonome/translations/
Filemasklang/*/LC_MESSAGES/messages.po
Translation file lang/cs/LC_MESSAGES/messages.po
User avatar None

Committed changes

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Committed changes 2 years ago
User avatar demo

Translation reverted

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Total addition of power required by devices that are likely to be plugged and on at the same time OR consumption of the most power demanding appliance in case it is not plugged simultaneously with the rest
Celkový součet množství energie, požadované zařízeními, která pravděpodobně budou zapnutá současně, NEBO spotřeba energeticky nejnáročnějšího spotřebiče v případě, který nebývá zapnutý současně s ostatními.
2 years ago
User avatar None

Committed changes

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Committed changes 2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Daily need is not correct because < 0
Denní potřeba není správně protože je menší než 0 (nula)
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Copy the internet address below keep it there or share it here...
Zkopírujte níže uvedenou webovou adresu – ponechte ji zde nebo ji zde sdílejte…
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

The calculation is: Power (W) * Time (in hours) * Number = Wh/j (Watt Hour Day)
Vzorec je: energie (W) x čas (v hodinách) x počet = Wh/j (watt hodin den)
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Ticked: your daily consumption will be estimated automatically<br/>Unticked: you shall specifiy your daily consumption (useful in case your fridge is plugged 24/7 yet it goes on only if room temperature rises
Zaškrtnuto: vaše denní spotřeba bude odhadnuta automaticky<br/>Nezaškrtnuto: budete zadávat svou denní spotřebu (užitečné v případě, že vaše lednička je zapnutá nepřetržitě ale kompresor spíná pouze tehdy, pokud teplota v místnosti stoupne
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Tick all the devices that are likely to be switched on at the same time (for example: Pc, fridge, lightbulb in the livingroom). At the other hand, you might rather want to unplug your Pc when you are using a drill
Zaškrtněte všechna zařízení která nejspíš budou zapnutá současně (například: počítač, lednička, svítidlo v obýváku). Oproti tomu když třeba půjdete používat vrtačku, počítač po tu dobu můžete vypnout
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

The models' values are approximate estimations, if you need more precise measurement consider using Wattmeter to determine the exact consumption of each of yours devices
Hodnoty modelu jsou přibližné odhady – pokud potřebujete přesnější měření zvažte použití wattmetru pro zjištění přesné spotřeby každého z vašich zařízení
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

CalcPvAutonome / TranslationsCzech

Click here to introduce those values to calculate <br/> the dimension of your autonomous solar installation
Kliknutím sem zaveďte tyto hodnoty do výpočtu <br/> rozměrů své autonomní solární instalace
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 302 2,382 15,661
Translated 28% 86 454 2,853
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 2 42 240

Last activity

Last change Feb. 28, 2018, 6:07 p.m.
Last author test

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity