Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Godot 31.9% 22.7% 11.1% 0.5% 2.9% 1.0% Translate
Godot Documentation 2.4% 2.6% 1.2% 0.5% 0.1% 0.1% Translate
Project website https://godotengine.org/
Translation license CC-BY-3.0, MIT
Number of strings 761353
Number of words 11806655
Number of characters 73934038
Number of languages 63
Number of source strings 15687
Number of source words 253168
Number of source characters 1585613
When User Action Detail Object
11 days ago None Committed changes Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
11 days ago None Committed changes Godot Engine/Godot - Vietnamese
12 days ago Dnginh Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Hướng dẫn Godot's editor
12 days ago Dnginh Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Ở phía bên trái, bạn có **FileSystem dock**, nơi bạn sẽ quản lý các tệpfile và tài sản dự án của mình.
12 days ago Dnginh Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Bây giờ bạn sẽ thấy giao diện này, với các bảngcửa sổ trống ở phía bên phải.
12 days ago Dnginh New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Bạn có thể nhập các dự án hiện có theo cách tương tự, sử dụng nút Import. Định vị thư mục chứa dự án hoặc tệp `` project.godot`` để nhập và chỉnh sửa nó.
12 days ago Dnginh Marked for edit Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Lần tới khi bạn mở Godot, bạn sẽ thấy dự án mới của mình trong danh sách. Nhấp đúp chuột vào nó để mở nó trong trình chỉnh sửa.
12 days ago Dnginh New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Khi bạn thấy dấu tick màu xanh bên phải, điều đó có nghĩa là engine phát hiện một thư mục trống và bạn có thể nhấp vào `` Create``. Godot sẽ tạo dự án cho bạn và mở nó trong trình chỉnh sửa.
12 days ago Dnginh New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Nhấp vào nút Browse để mở trình duyệt tệp Godot, và chọn một vị trí hoặc nhập đường dẫn thư mục trong trường Đường dẫn dự án.
12 days ago Dnginh Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
|hình0|
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year