Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Godot
18.6% 13.7% 5.1% 0.3% 0.1% 0.9% Translate
Godot Documentation
0.7% 0.6% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
2 weeks ago None Committed changes Godot Engine/Godot - Vietnamese
2 weeks ago 01lifeleft New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
|hình3|
2 weeks ago 01lifeleft New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Để tạo một dự án mới, nhấp vào nút ``Dự án mới`` ở bên phải. Đặt tên và chọn một folder trống trên máy tính để lưu lại.
2 weeks ago 01lifeleft New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Tạo hoặc nhập vào một dự án
2 weeks ago 01lifeleft Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
|nh2|
2 weeks ago 01lifeleft Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
|nh1|
2 weeks ago 01lifeleft Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
|nh0|
2 weeks ago 01lifeleft New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
|ảnh2|
2 weeks ago 01lifeleft New translation Godot Engine/Godot Documentation - Vietnamese
Từ tab **Templates** bạn có thể tải project templates mã nguồn mở và bản demo để giúp bắt đầu nhanh hơn.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year