Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Game content This component is linked to the Andor's Trail/User interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 89% 1,211 16,283 124 1
User interface Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 1
Project website http://andorstrail.com/
Translation license GPL-2.0 User interface Game content
Number of strings 11,813
Number of words 138,716
Number of characters 729,900
Number of languages 1
Number of source strings 11,813
Number of source words 138,716
Number of source characters 729,900
User avatar None

Committed changes

Andor's Trail / Game contentPolish

Committed changes 4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

The ritual. We believe that Kazaul will manifest in our presence soon.
Rytuał. Wierzymy, że Kazaul objawi się nam wkrótce.
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

So, who might you be then, eh? Probably here to bother me with some worldly complaint about the settlement needing more resources or someone complaining about the cold drag from the outside again?
Więc kim Ty możesz być, co? Prawdopodobnie jesteś tutaj, aby przekazać mi z jakąś skargę na problem doczesny, coś w stylu: osada potrzebuje więcej zapasów lub ktoś narzeka się na zimny wiatr z zewnątrz?
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

Would you be interested in hearing about a business proposal I have?
Czy byłbyś zainteresowany wysłuchaniem mojej propozycji jaką mam dla Ciebie?
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

What?! Sigh. Stupid kid. That dagger is worth a fortune. We could have been rich! Rich I tell you!
Co?! Pfff.. Głupi dzieciak. Ten sztylet był wart fortunę. Mogliśmy być bogaci! Bogaci, mówię Ci!
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

A treasure you say? I'm interested.
Skarb, powiadasz? Jestem zainteresowany.
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

Yes, get out of my way.
Oczywiście, a teraz zejdź mi z drogi.
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

Teehee. Mazeg's potions make you feel all tingly and funny.
Hee..hee... Mikstury Mazega sprawiają, że czujesz mrowienie i radość.
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

Bah. Then you are useless to me. Why did you even bother to come up here and waste my time? Begone.
Ba. Jesteś bezużyteczny dla mnie. Dlaczego zadałeś sobie tyle trudu, aby przyjść tutaj i zmarnować mój czas? Precz.
4 weeks ago
User avatar daniels

Translation changed

Andor's Trail / Game contentPolish

I can see where this is going. You need me to deal with them for you I guess?
Chyba wiem do czego zmierzasz. Chcesz, abym rozprawił się z nimi raz na zawsze, dobrze myślę?
4 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity