Translation status

Strings523
100.0% Translate
Words3619
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Game content
76.1% 76.7% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://andorstrail.com/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://github.com/Zukero/andors-trail.git
Repository branch master cac9237d, 9 days ago
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/andors-trail/user-interface/
File maskAndorsTrail/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileAndorsTrail/res/values/strings.xml
Translation file AndorsTrail/res/values-pl/strings.xml
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes Andor's Trail/User interface - Polish
3 days ago Piotr Ostrowski New translation Andor's Trail/User interface - Polish
Możesz wybrać %1$d umiejętności, których poziom chcesz podnieść do ulepszenia.
3 days ago Piotr Ostrowski New translation Andor's Trail/User interface - Polish
Możesz wybrać jedną umiejętność, której poziom chcesz podnieść do ulepszenia.
3 weeks ago Kevin Pochat Committed changes Andor's Trail/User interface - Polish
4 weeks ago Kevin Pochat New translation Andor's Trail/User interface - Polish
pl.mo
a month ago None Committed changes Andor's Trail/User interface - Polish
a month ago Daniel Stasiak New translation Andor's Trail/User interface - Polish
Dostęp do pamięci urządzenia jest niezbędny dla Andor's Trail w zakresie obsługi zapisów gry i mapy świata. Aplikacja zostanie zamknięta.
a month ago Daniel Stasiak New translation Andor's Trail/User interface - Polish
Kiedy używasz broni obuchowej, to z każdym poziomem tej umiejętności zwiększają się (w odniesieniu do wartości bazowych poszczególnych cech danej broni): szansa trafienia o %1$d %% ; szansa bloku o %2$d %% oraz szansa trafienia krytycznego o %3$d %%. Umiejętność obejmuje takie bronie jak: maczugi, buławy, berła, młoty bojowe i olbrzymie młoty.
a month ago Kevin Pochat Committed changes Andor's Trail/User interface - Polish
a month ago Daniel Stasiak Translation changed Andor's Trail/User interface - Polish
<div><b>Opcje Gry</b> uzyskasz, gdy wciśniesz klawisz menu.</div> <p>________________</p> <h1>Ikony interfejsu</h1> <div><b>Skrzynia</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Slot ekwpipunku [Przytrzymaj dłużej palec na slocie, aby przypisać mu przedmiot]</p> <div><b>Bohater</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Przegląd, Zadania, Umiejętności oraz Inwentarz *]</p> <p>* (Gdy jesteś w inwentarzu kliknij przedmiot, żeby otrzymać informacje lub przytrzymaj dłużej palec na przedmiocie aby uzyskać więcej opcji)</p> <div><b>Przeciwnik</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Informacja [Wyświetlana podczas walki]</p> <p>________________</p> <h1>Walka</h1> <p>Akcje wykonane podczas walki kosztują Punkty Akcji (PA)...</p> <div><b>Atak</b> - [3PA] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Ekwipunek oraz użycie przedmiotów może wpłynąć na ilość PA i(lub) koszt użycia)</p> <div><b>Użycie Przedmiotu</b> - [5PA]</div> <div><b>Ucieczka</b> - [6PA]</div> <p>________________</p> <h1>Zaawansowana Walka</h1> <div>Podczas walki przytrzymaj dłużej palec na polu sąsiadującym z Bohaterem...</div> <div><b>Aby uciec</b></div> <p>(Wybrana podświetlona ikona zamienia koszt ataku na koszt ruchu)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[Tryb ucieczki aktywowany - Przytrzymaj dłużej palec na wrogu by powrócić do trybu walki]</p> <div><b>Aby zmienić cel</b></div> <p>(przełącz czerwone podświetlenie celu między poszczególnymi przeciwnikami)</p> <p>[Cel został zmieniony]</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 523 3619
Translated 100.0% 523 3619
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 17, 2019, 5:17 p.m.
Last author Piotr Ostrowski

Activity in last 30 days

Activity in last year