Translation status

554 Strings 100% Translate
3,840 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Game content This component is linked to the Andor's Trail/User interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 93% 637 7,204 1 Translate

Translation Information

Project website http://andorstrail.com/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/AndorsTrailRelease/andors-trail.git
Repository branch master
Last remote commit internal version to 50 a4b86b4a
nutandor authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/andors-trail/user-interface/
FilemaskAndorsTrail/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileAndorsTrail/res/values/strings.xml
Translation file AndorsTrail/res/values-pl/strings.xml
None

Committed changes

Andor's Trail / User interfacePolish

Committed changes a month ago
Każdy poziom umiejętności podnosi szansę trafienia broni drzewcowej o %1$d%%, zwiększa jej szansę bloku o %2$d%% oraz zwiększa szansę trafienia krytycznego o %3$d%%. Wymienione wartości są obliczane z wartości bazowych parametrów danej broni.
a month ago
Lepszy w walce bronią drzewcową
a month ago
Biegłość w posługiwaniu się bronią drzewcową
a month ago
%1$d.<pusty>
a month ago
Zapis umożliwi zmianę postaci i późniejsze kontynuowanie bieżącej gry. Czy chcesz dokonać zapisu i wyjść z bieżącej gry?
a month ago
Zmień postać
a month ago
Wybierz język. Angielski jest używany, jeśli język systemu jest niedostępny lub treść nie została przetłumaczona. (Wymaga ponownego uruchomienia)
a month ago
Język
a month ago
Język systemowy
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 554 3,840 23,438
Translated 100% 554 3,840 23,438
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 20, 2020, 12:21 a.m.
Last author Daniel Stasiak

Activity in last 30 days

Activity in last year