Translation Information

Project website http://sonic-pi.net/
Instructions for translators

https://github.com/samaaron/sonic-pi/blob/main/TRANSLATION.md

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository https://github.com/samaaron/sonic-pi.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 5662c6f1f
User avatar Feihei authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/sonic-pi/tutorial/
Filemasketc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-*.po
Translation file etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-nb.po
User avatar samaaron

Committed changes

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

Committed changes a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

This is where it all starts. Go ahead, copy and paste it into the code window at the top of the app (the big white space under the Run button). Now, press Run...
Det er her alt starter. Sett igang, klipp og lim det inn i kodevinduet på toppen av programmet (det store hvite feltet under «Kjør»-knappen). Trykk deretter «Kjør»…
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

With no opts, we hear the full sample at full amplitude. If we want to fade this in over 1 second we can use the `attack:` param:
Uten ops, hører vi hele samlet med full amplitude. Hvis vi vil fade dette ut i mer enn ett sekund, kan vi bruke 'attack:' param:
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

Intense. Press it again. And again. *And again...*
Intenst. Trykk den på nytt. Og på nytt. *Og på nytt…*
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

This is where it all starts. Go ahead, copy and paste it into the code window at the top of the app (the big white space under the Run button). Now, press Run...
Det er her alt starter. Sett igang, klipp og lim det inn i kodevinduet på toppen av programmet (det store hvite feltet under «Kjør»-knappen). Deretter, trykkTrykk deretter «Kjør»…
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

Don't be fooled by the immediate simplicity of Sonic Pi's interface. You can get very deep into very sophisticated sound manipulation if that's your thing. Hold on to your hats...
Ikke bli lurt av den umiddelbare enkelheten i grensesnittet til Sonic Pi. Du kan dykke veldig dypt inn i sofistikert lydmanipulering, hvis det er noe for deg. Hold på hatten…
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

If you were looking in the right direction you might have even seen it change in front of your eyes! This is the start of something exciting...
Hvis du tittet i riktig retning kan du til og med ha sett at den endret deg foran øynene på deg. Dette er starten på noe fantastisk...
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

If you were looking in the right direction you might have even seen it change in front of your eyes! This is the start of something exciting...
Hvis du tittet i riktig retning kan du til og med ha sett at den endret deg foran øynene på deg. Dette er starten på noe fantastisk...
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

Now turn around and you should see your glass block! Try changing it to diamond:
Nå kan du snu deg rundt og der bør du se glassblokken din. Forsøk å endre den til diamant:
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Sonic Pi / TutorialNorwegian Bokmål

Haha, it really was that easy. To see your handywork just teleport nearby and take a look:
Haha, det er virkelig så enkelt. For å se håndverket ditt trenger du bare teleportere til et sted i nærheten og ta en titt:
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,068 53,655 305,953
Translated 19% 407 7,278 41,556
Needs editing 2% 57 1,086 7,316
Failing checks 1% 35 664 4,519

Last activity

Last change June 17, 2020, 10:53 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity