View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch master
Last remote commit Use json_encode in js/messages.php f8fb01714e
User avatar mauriciofauth authored 6 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/da.po
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

New string to translate

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

New string to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Source string changed

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

No tables selected.
2 weeks ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

Resource update a month ago
User avatar williamdes

Committed changes

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

Committed changes a month ago
User avatar jh

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it's necessary to read or create a page and no clean pages are available, it's necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.
Normalt sker skrivninger til InnoDB -buffer poolpuljen i baggrunden. Men, hvis der er brug for at læse eller oprette en side og der ikke er nogen rene sider tilgængelige, er det nødvendigt at vente på at der bliver flushet sider først. Denne tæller tæller hvor mange gange det er sket. Hvis buffer pool puljestørrelsen er sat ordentligt, skullebør denne værdi være lille.
a month ago
User avatar jh

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentDanish

However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won't be able to finish this import unless you increase php time limits.
Desværre blev der ikke parset nogen data ved sidste kørsel, d. Dette betyder normalt at phpMyAdmin ikke vil være i stand til at gennemføre importen med mindre du forøger PHP-tidsbegrænsningerne.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,355 22,236 138,818
Translated 94% 3,155 20,590 127,781
Needs editing 4% 155 1,189 8,118
Failing check 2% 72 690 4,980

Last activity

Last change May 18, 2020, 3:43 p.m.
Last author Jesper Hertel

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity