View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3,334 Strings 100% Translate
22,100 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Debian GPL-2.0
SQL parser GPL-2.0
4.9 GPL-2.0
Development GPL-3.0
Documentation GPL-3.0

Translation Information

Project website www.phpmyadmin.net
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_5_0
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese) 7644be7b80
User avatar ssantos authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/5-0/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/tr.po
User avatar BouRock

Translation changed

phpMyAdmin / 5.0Turkish

There is a high percentage of slow queries compared to the server uptime.
Sunucu çalışma zamanına nazasüresine kıyasla yüksek oranda yavaş sorguların yüzdesi yüksek var.
2 weeks ago
User avatar BouRock

Translation changed

phpMyAdmin / 5.0Turkish

LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the column data via standard input. Returns the standard output of the application. The default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/classes/Plugins/Transformations/Abs/ExternalTransformationsPlugin.php and list the tools you want to make available. The first option is then the number of the program you want to use. The second option should be blank for historical reasons. The third option, if set to 1, will convert the output using htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line (Default 1).
SADECE LINUX: Harici bir uygulama çalıştırır ve sütun verisini standart girdi yoluyla besler. Uygulamanın standart çıktısı döner. Düzgün HTML kodu baskısı için varsayılan düzenlidir. Güvenlik nedenleriyle libraries/classes/Plugins/Transformations/Abs/ExternalTransformationsPlugin.php dosyasını elle düzenlemelik ve kullanılabilir olmasını istediğiniz araçları listelemelisinik zorundasınız. İlk seçenek, daha sonra kullanmak istediğiniz programın sayısıdır. İkinci seçenek, geçmişteki nedenlerden dolayı boş olmalıdır. Üçüncü seçenek, eğer 1 olarak ayarlanırsa, htmlspecialchars() işlevi kullanılarak çıktıyı dönüştürecektir (Varsayılan 1). Dördüncü seçenek, eğer 1 olarak ayarlanırsa, sözcük kaydırma korunacak ve tüm çıktı tek bir satırda görünecektir (Varsayılan 1).
a month ago
User avatar BouRock

Translation changed

phpMyAdmin / 5.0Turkish

You are using the external transformation command line options field, which has been deprecated for security reasons. Add all command line options directly to the definition in %s.
Güvenlik nedenleriyle kullanım dışı bırakılmış, harici dönüşüm komut satırı seçenekleri alanını kullanıyorsunuz. Tüm komut satırı seçeneklerini doğrudan %s içindeki tanıma ekleyin.
a month ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Turkish

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Turkish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

phpMyAdmin / 5.0Turkish

Committed changes 4 months ago
User avatar BouRock

Translation changed

phpMyAdmin / 5.0Turkish

(singly)
(birer birertek başına)
4 months ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Turkish

Resource update 5 months ago
User avatar BouRock

Translation changed

phpMyAdmin / 5.0Turkish

Engine
Engine (Motor)
5 months ago
User avatar BouRock

Translation changed

phpMyAdmin / 5.0Turkish

Server
Server - Sunucu
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,334 22,100 137,930
Translated 100% 3,334 22,100 137,930
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 10, 2020, 9:41 a.m.
Last author Burak Yavuz

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity