Translation status

Strings2240
8.0% Translate
Words39607
2.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Mapper 93.0% 90.5% 4.1% 0.2% 0.0% 0.4% Translate
Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate

Translation Information

Project website http://www.openorienteering.org/
Instructions for translators https://github.com/OpenOrienteering/mapper/wiki/Translation
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0
Repository https://github.com/OpenOrienteering/mapper.git
Repository branch dev e090cf95, 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/openorienteering/mapper/
Filemasktranslations/map_symbols_*.ts
Translation file translations/map_symbols_nb.ts
When User Action Detail Object
a month ago dg0yt New string to translate OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
a month ago dg0yt Resource update OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
2 months ago dg0yt Resource update OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
3 months ago None Committed changes OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
3 months ago kingu Comment added OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
3 months ago kingu New translation OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
En jordskrent er en krapp forhøyning i bakkenivå som tydelig kan spilles fra dens omgivelser, f.eks. grus eller sandtak, vei eller jernbanegjennomskjæringer eller diker. Minimumshøyde: 1 m. En jordskrent kan forstyrre løpetakt. Etiketten representerer hele lengden av jordskrenten. For lange jordskrenter tillates det å bruke etiketter kortere enn minimumslengden på endene. Hvis to jordskrenter er tett sammen, kan etikettene utelates. Jordskrenter som det ikke går an å forsere, skal representeres ved symbol 201 (uforserbar skrent).
3 months ago kingu New translation OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
Uforserbar skrent
3 months ago kingu Translation changed OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
En jordskjrent er en krapp forhøyning i bakkenivå som tydelig kan spilles fra dens omgivelser, f.eks. grus eller sandtak, vei eller jernbanegjennomskjæringer eller diker. Minimumshøyde: 1 m. En jordskrent kan forstyrre løpetakt. Etiketten representerer hele lengden av jordskjrenten. For lange jordskrenter tillates det å bruke etiketter kortere enn minimumslengden på endene. Hvis to jordskrenter er tett sammen, kan etikettene utelates. Jordskrenter som det ikke går an å forsere, skal representeres ved symbol 201 (uforserbar skrent).
3 months ago kingu Marked for edit OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
En jordskjrent er en krapp forhøyning i bakkenivå som tydelig kan spilles fra dens omgivelser, f.eks. grus eller sandtak, vei eller jernbanegjennomskjæringer eller diker. Minimumshøyde: 1 m. En jordskrent kan forstyrre løpetakt. Etiketten representerer hele lengden av jordskjrenten. For lange jordskrenter tillates det å bruke etiketter kortere enn minimumslengden på endene. Hvis to jordskrenter er tett sammen, kan etikettene utelates. Jordskrenter som det ikke går an å forsere, skal representeres ved symbol 201 (uforserbar skrent).
3 months ago kingu Translation changed OpenOrienteering/Map Symbols - Norwegian Bokmål
En jordskjrent er en krapp forhøyning i bakkenivå som tydelig kan spilles fra dens omgivelser, f.eks. grus eller sandtak, vei eller jernbanegjennomskjæringer eller diker. Minimumshøyde: 1 m. En jordskrent kan forstyrre løpetakt. Etiketten representerer hele lengden av jordskjrenten. For lange jordskrenter tillates det å bruke etiketter kortere enn minimumslengden på endene. Hvis to jordskrenter er tett sammen, kan etikettene utelates. Jordskrenter som det ikke går an å forsere, skal representeres ved symbol 201 (upasserbar
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2240 39607 227512
Translated 8.0% 180 775 4585
Needs editing 0.4% 9 52 276
Failing check 0.6% 14 57 341

Last activity

Last change June 7, 2019, 7:28 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year