Language Translated Words Review Checks Suggestions
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 15 0 Translate
English source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
English (Australia)
1.4% 1.1% 0.0% 0 0 Translate
English (New Zealand)
0.2% 0.2% 0.0% 0 0 Translate
Finnish
17.0% 10.7% 1.7% 0 0 Translate
French
63.5% 44.4% 5.9% 0 0 Translate
Hebrew
11.6% 7.5% 4.4% 0 0 Translate
Japanese
95.5% 82.7% 0.8% 4 0 Translate
Kabyle
17.9% 7.2% 1.1% 3 0 Translate
Norwegian Bokmål
92.5% 93.1% 7.4% 1 0 Translate
Turkish
28.6% 20.0% 1.1% 1 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://micolous.github.io/metrodroid/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/micolous/metrodroid.git
Repository branch master 702d8bd
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/metrodroid/strings/
Number of strings 3685
Number of words 15532
Number of languages 11
Number of source strings 335
Number of source words 1412

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

When User Action Detail Object
12 days ago None Merged repository Metrodroid/Strings
a month ago None Pushed changes Metrodroid/Strings
a month ago None Committed changes Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Ingen del av dette kortet kan leses fritt uten en nøkkel. Du har ingen gyldig nøkkel installert for det.

Hvis kortet er støttet av Metrodroid, så vil kortet fungere etter at nøkler for det er installert. Mer informasjon om hvordan du får tak i disse finnes i dokumentasjonen.

Hvis kortet ditt ikke er støttet av Metrodroid, så er det usannsynlig at det noen gang vil bli det, med mindre nøkkelen for det er desichiffrert.

Vær så snill å ta kontakt med ditt kommunale kollektivtransportetat for å få et visst nivå av åpen data-tilgang for de utstedte kortene. Det er mulig å tilby begrenset lesetilgang på en trygg måte til kollektivtransport-smartkort.
a month ago Allan Nordhøy New translation Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Shenzhen Tong
a month ago Allan Nordhøy New translation Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Christchurch, New Zealand
a month ago Allan Nordhøy New translation Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Brisbane & SE QLD, Australia
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
https://tile{s}.stackcdn.com/osm_tiles_2x/{z}/{x}/{y}.png
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
KNår du skanner et kort, vil saldoen automatisk bli lest høyt. Dette fungerer septutplv når ikke en skjermleser kjøvingrer.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Leser kort
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year