Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Market This component is linked to the Metrodroid/Strings repository. GPL-3.0 32% 234 18,731 52
Strings Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 30% 24,357 86,718 1,472 7 7
Project website https://www.metrodroid.org/metrodroid/
Instructions for translators

https://github.com/metrodroid/metrodroid/wiki/Translating

Translation license GPL-3.0 Market Strings
Number of strings 35,225
Number of words 148,206
Number of characters 1,031,384
Number of languages 33
Number of source strings 1,111
Number of source words 5,364
Number of source characters 36,967
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic (XB pseudolocale) 3% 3% 1,048 3,720 1
Chinese (Simplified) 13% 13% 963 5,074 6 2
Chinese (Traditional) 3% 3% 1,071 5,307
Dutch 99% 124
English 1,071 4
English (Australia) 4% 4% 1,045 3,729
English (Canada) 3% 3% 1,049 3,742
English (India) 3% 3% 1,050 3,745 27
English (Ireland) 3% 3% 1,050 3,745
English (New Zealand) 3% 3% 1,048 3,739
English (United Kingdom) 3% 3% 1,050 3,745
English (United States) 3% 3% 1,050 3,745
Finnish 14% 14% 950 5,051 5
French 99% 99% 3 146 9
German 96% 96% 41 1,644 11
Greek 14% 14% 948 5,052
Hebrew 10% 10% 972 3,425 6
Indonesian 14% 14% 930 3,124 29
Irish 3% 3% 1,050 3,745
Italian 96% 95% 44 1,647 12
Japanese 22% 22% 862 3,811 49
Kabyle 7% 7% 1,031 5,226 18
Malay 3% 3% 1,051 3,746
Maori 3% 3% 1,051 3,746
Norwegian Bokmål 68% 68% 353 2,121 109 3
Persian 5% 5% 1,052 5,267 2
Polish 3% 3% 1,049 3,738 3
Portuguese (Brazil) 30% 30% 771 3,406 13
Russian 97% 95% 24 94 15
Spanish 97% 95% 25 96 17
Swedish 38% 0% 13 1,275 1
Turkish 20% 20% 888 3,535
Ukrainian 4% 4% 1,059 5,263 1
User avatar None

Received repository notification

Metrodroid / Strings

GitHub: https://github.com/metrodroid/metrodroid, master 2 weeks ago
User avatar None

Pushed changes

Metrodroid / Strings

Pushed changes 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Metrodroid / StringsNorwegian Bokmål

Committed changes 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Metrodroid / StringsFrench

Committed changes 2 weeks ago
User avatar NathanBnm

Translation changed

Metrodroid / StringsFrench

Singular
Type: %1$s, %2$d record (%3$d maximum), record size: %4$d
Plural
Type: %1$s, %2$d records (%3$d maximum), record size: %4$d
Singular
Type : 1$s, %2$d enregistrement (%3$d maximum), Taille de l'enregistrement : %4$d
Plural
Type : 1$s, %2$d enregistrements (%3$d maximum), Taille de l'enregistrement : %4$d
2 weeks ago
User avatar kingu

Translation changed

Metrodroid / StringsNorwegian Bokmål

No part of this card is freely readable without a key and currently this format has no practical vulnerabilities.

Your card is not supported by Metrodroid and it is unlikely it will ever be, unless the key for it is deciphered.

Please lobby the card issuer to allow open data access on issued cards. It is safe to permit open, read-only access to data with modern smartcard technology. Some agencies even provide open documentation about the data format!
Ingen del av dette kortet kan leses ut på vanlig måte uten en nøkkel. Du har ingen gyldig nøkkel installert for det.


Hvis kortet er støttet av Metrodroid, så vil kortet fungere etter at nøkler for det er installert. Mer info om hvordan du får tak i disse finnes i dokumentasjonen.


Hvis kortet ditt ikke er støttet av Metrodroid, så er det usannsynlig at det noen gang vil bli det, med mindre nøkkelen for det er dechiffrert.


Ta kontakt med ditt kommunale kollektivtransportetat for prøve å få et visst nivå av åpen datatilgang for de utstedte kortene. Det er mulig å tilby lesetilgang på en trygg måte med moderne smartkortteknologi. Nonen byråer dokumenterer faktisk også dataformatet!
2 weeks ago
User avatar None

Received repository notification

Metrodroid / Strings

GitHub: https://github.com/metrodroid/metrodroid, master 3 weeks ago
User avatar None

Pushed changes

Metrodroid / Strings

Pushed changes 3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Metrodroid / MarketFrench

Committed changes 3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Metrodroid / StringsFrench

Committed changes 3 weeks ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity