Component Translated Words
Market link
65.4%
62.2%
Strings
48.0%
42.4%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing
Project website https://micolous.github.io/metrodroid/
Number of strings 3769
Number of words 21783
Number of languages 11
Number of source strings 347
Number of source words 2305
Language Translated Words
Dutch
100.0%
100.0%
English
0.2%
0.2%
English
100.0%
100.0%
English (Australia)
1.4%
1.1%
Finnish
16.7%
6.7%
French
63.1%
42.2%
Hebrew
11.6%
7.5%
Japanese
95.3%
87.8%
Kabyle
17.5%
4.5%
Norwegian Bokmål
92.7%
95.7%
Turkish
28.6%
20.0%

There are currently no glossaries defined for this project.

Manage all glossaries
When User Action Detail Object
2 days ago None Pushed changes Metrodroid/Strings
2 days ago None Committed changes Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Ingen del av dette kortet kan leses fritt uten en nøkkel. Du har ingen gyldig nøkkel installert for det.

Hvis kortet er støttet av Metrodroid, så vil kortet fungere etter at nøkler for det er installert. Mer informasjon om hvordan du får tak i disse finnes i dokumentasjonen.

Hvis kortet ditt ikke er støttet av Metrodroid, så er det usannsynlig at det noen gang vil bli det, med mindre nøkkelen for det er desichiffrert.

Vær så snill å ta kontakt med ditt kommunale kollektivtransportetat for å få et visst nivå av åpen data-tilgang for de utstedte kortene. Det er mulig å tilby begrenset lesetilgang på en trygg måte til kollektivtransport-smartkort.
3 days ago Allan Nordhøy New translation Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Shenzhen Tong
3 days ago Allan Nordhøy New translation Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Christchurch, New Zealand
3 days ago Allan Nordhøy New translation Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Brisbane & SE QLD, Australia
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
https://tile{s}.stackcdn.com/osm_tiles_2x/{z}/{x}/{y}.png
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
KNår du skanner et kort, vil saldoen automatisk bli lest høyt. Dette fungerer septutplv når ikke en skjermleser kjøvingrer.
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Leser kort
3 days ago Allan Nordhøy New translation Metrodroid/Strings - Norwegian Bokmål
Innsjtekkmplings-omvendelse
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Mass state change

You can change state of all strings matching given type at once.