Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. GPL-3.0 94% 3 75 55 1 3
French GPL-3.0 94% 3 75
German GPL-3.0 96% 2 2 2 1
Greek GPL-3.0 0% 55 632
Norwegian Bokmål GPL-3.0 81% 10 113 11 1 1
Polish GPL-3.0 36% 35 455
Portuguese GPL-3.0 94% 3 12 3
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 1
Spanish GPL-3.0 92% 4 96 10
Please sign in to see the alerts.
Project website https://guardianproject.info/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators

https://www.localizationlab.org/contributor

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/guardianproject/OpenCircle.git
Repository branch master
Last remote commit move Fastlane files into proper dir structure 9119d2a
User avatar eighthave authored a year ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/opencircle/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Number of strings 495
Number of words 5,688
Number of characters 33,390
Number of languages 9
Number of source strings 55
Number of source words 632
Number of source characters 3,710
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

add up to 6 contacts<br/>(app works with 3)
dodaj do 6 kontaktów <br/> (aplikacja działa z 3)
2 days ago
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

Campus and local safety resources
Kampus i lokalne zasoby bezpieczeństwa
2 days ago
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

<b>Tap on the icons to learn<br>what they do</b>
<b>Naciskaj na ikony, aby dowiedzieć się,<br>co robią</b>
2 days ago
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

Enter your custom number
Wpisz swój własny numer
2 days ago
User avatar WaldiS

Marked for edit

Guardian Project / OpenCirclePolish

With Circle of 6, you can connect with your friends to stay close, stay safe and prevent violence before it happens. The Circle of 6 app makes it quick and easy to reach the 6 friends you choose. Need help getting home? Need an interruption? Two touches lets your circle know where you are and how they can help. Icons represent actions; so that no one can tell what you are up to. Designed for safety, it is fast, easy-to-use and private. Its the mobile way to look out for your friends, on campus or when you are out for the night.
Z okręgu 6, możesz komunikować się z przyjaciółmi, aby pozostać w pobliżu, aby zachować bezpieczeństwo i zapobiegania przemocy, zanim to się stanie. Krąg 6 aplikacji pozwala szybko i łatwo dostać się do 6 znajomych, których wybierzesz. Musisz pomóc dostać się do domu? Potrzebujesz przerwy? Dwa dotyk pozwala koło, wiedzieć, gdzie jesteś i jak mogą pomóc. Ikony reprezentują działania; tak, że nikt nie może powiedzieć, co masz do. Jest przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa, jest szybki, łatwy w użyciu i prywatny. Jego mobilny sposób patrzeć na znajomych, na terenie kampusu lub gdy znajdujesz się w miejscu, Na noc.
2 days ago
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

CircleOf6
Krąg 6
2 days ago
User avatar WaldiS

Translation changed

Guardian Project / OpenCirclePolish

Call local, campus-specific hotlines, safety numbers, and your customized number
Zadzwoń na lokalne, specyficzne dla danego kampusu gorące linie, numery alarmowe i Twój indywidualny numer.
2 days ago
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

Call local, campus-specific hotlines, safety numbers, and your customized number
Zadzwoń na lokalne, specyficzne dla danego kampusu gorące linie, numery alarmowe i Twój indywidualny numer.
2 days ago
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

You've been added to my Circle of 6, see www.circleof6app.com for info.
Zostałeś dodany do mojego kręgu 6 osób, zobacz www.circleof6app.com w celu uzyskania informacji.
2 days ago
User avatar WaldiS

New translation

Guardian Project / OpenCirclePolish

* Denotes a confidential resource
* Oznacza poufny zasób
2 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity