Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings Fix this component to clear its alerts. Apache-2.0 80% 3,060 10,955 438 71 4 Browse
Project website https://github.com/Etar-Group/Etar-Calendar
Translation license Apache-2.0 Strings
Number of strings 15,498
Number of words 45,306
Number of characters 452,790
Number of languages 54
Number of source strings 287
Number of source words 839
Number of source characters 8,385
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans 66% 66% 96 330 3 Browse
Amharic 64% 64% 102 357 14 Browse
Arabic 78% 78% 61 237 17 Browse
Basque 7 Browse
Belarusian 71% 71% 83 299 13 Browse
Bulgarian 64% 64% 102 357 2 Browse
Catalan 87% 87% 36 132 3 Browse
Chinese (Simplified) Browse
Chinese (Traditional) 70% 70% 86 301 4 1 Browse
Croatian Browse
Czech 70% 70% 85 297 19 3 Browse
Danish 97% 97% 6 65 7 Browse
Dutch 83% 83% 48 169 1 1 Browse
English 45 2 Browse
English (United Kingdom) 64% 64% 101 356 Browse
Estonian 64% 64% 102 357 9 Browse
Finnish 82% 82% 49 176 4 Browse
French Browse
German Browse
Greek 66% 66% 96 330 7 42 Browse
Hebrew 83% 83% 48 169 17 Browse
Hindi 64% 64% 102 357 3 1 Browse
Hungarian 66% 66% 96 330 10 1 Browse
Indonesian 99% 99% 2 11 Browse
Italian Browse
Japanese 70% 70% 86 301 3 Browse
Korean 87% 87% 37 136 2 1 Browse
Latvian 68% 68% 91 324 22 Browse
Lithuanian 68% 68% 90 323 18 Browse
Malay 67% 67% 92 328 5 Browse
Norwegian Bokmål 98% 98% 5 33 6 2 Browse
Persian 64% 64% 102 357 4 Browse
Polish 85% 85% 41 167 14 1 Browse
Portuguese Browse
Portuguese (Brazil) 82% 82% 51 186 15 Browse
Portuguese (Portugal) 83% 83% 48 169 12 Browse
Romanian 68% 68% 91 324 24 Browse
Russian 4 Browse
Serbian 74% 74% 72 283 17 Browse
Silesian 86% 86% 39 149 19 Browse
Slovak 86% 86% 38 143 19 Browse
Slovenian 68% 68% 91 324 17 Browse
Spanish 99% 99% 1 2 5 3 Browse
Spanish (American) 72% 72% 79 304 4 2 Browse
Swahili 64% 64% 102 357 2 Browse
Swedish 83% 83% 48 169 4 4 Browse
Tagalog 64% 64% 102 357 7 Browse
Thai 67% 67% 92 328 4 Browse
Turkish 93% 93% 18 58 5 Browse
Ukrainian Browse
Uyghur 66% 66% 96 330 6 Browse
Vietnamese 67% 67% 92 328 2 Browse
Welsh 83% 83% 48 169 15 1 Browse
Zulu 62% 62% 107 376 8 Browse
None

Committed changes

Etar-Calendar / StringsCatalan

Committed changes 2 days ago
None

Resource update

Etar-Calendar / StringsCatalan

Resource update 2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

Offline calendars are NOT synchronized to a cloud service and only available on your phone.
Els calendaris fora de línia NO es sincronitzen al núvol i només són disponibles al teu telèfon.
2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

Changing the color may be reverted when the calendar is synchronized again.

In DAVx⁵ 'Manage calendar colors' can be disabled to prevent this.
El canvi de color podria ser revertit quan el calendari es torni a sincronitzar.

Es pot desactivar l'opció 'Gestiona els colors del calendari' a DAVx⁵ per prevenir-ho.
2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

Unable to understand given time zone: %s
Incapaç d'entendre el fus horari proporcionat: %s
2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

Offline Calendar
Calendari fora de línia
2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

About Etar
Sobre Etar
2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

Cancel
Cancel·la
2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

Name
Nom
2 days ago
Kintu

New translation

Etar-Calendar / StringsCatalan

Add calendar
Afegeix un calendari
2 days ago
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year