Translation status

Strings17
100.0% Translate
Words322
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 11.0% 3.9% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 24.1% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 100.0% 100.0% 0.0% 28.2% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 100.0% 100.0% 0.0% 36.1% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 12.4% 12.5% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.0% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
14_security 6.7% 7.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/99_website.po
Translation file vi-VN/99_website.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/99_website - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/99_website - Vietnamese
Định dạng PDF là tài liệu tương đương sách in. Nó không thuận tiện để đọc trên màn hình bé. Định dạng EPUB là định dạng khuyên dùng nếu thiết bị đọc của bạn hỗ trợ định dạng này (rất nhiều điện thoại thông mình và máy đọc sách hỗ trợ điều này). Định dạng Mobipocket là chủ yếu cho máy đọc sách mà không hỗ trợ dạng EPUB (như Kindle).
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/99_website - Vietnamese
Cuốn sách sẵn có với 3 định dạng và nhiều ngôn ngữ (xem các mục về bản dịch).
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/99_website - Vietnamese
Sách này là tự do sản có bởi vì chúng tối muốn tất cả mọi người nhận lợi ích từ nó. Điều đó nói lên rằng bảo trì nó cho mỗi bản phát hành Debian mới tốn thời gian và nhiều công sức, và chúng tối đánh giá cao cảm ơn cho điều này. Nếu bạn tìm thấy giá trị của quyển sách, vui lòng xem xét đóng góp vào việc tiếp tục duy trì nó bằng cách mua một bản sao bìa mềm hoặc bằng việc quyên góp thông qua biểu mẫu phía dưới (sau khi bạn hoàn thành quyển góp của bạn, bạn sẽ được tự động chuyển tới trang tải sách).
2 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/99_website - Vietnamese
2 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/99_website - Vietnamese
2 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/99_website - Vietnamese
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 17 322 2029
Translated 100.0% 17 322 2029
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 11.8% 2 8 45

Last activity

Last change Dec. 9, 2017, 11:27 a.m.
Last author Galina Anikina

Activity in last 30 days

Activity in last year