Translation Information

Project website debian-handbook.info
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/ Mailing list for translators: <<debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org>

Project maintainers User avatar rhertzog User avatar pere
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit fr-FR: Translated using Weblate. 109bba20
User avatar pere authored 2 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask */70_conclusion.po
Translation file sv-SE/70_conclusion.po
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

We would like this book to evolve in the spirit of free software. We therefore welcome contributions, remarks, suggestions, and criticism. Please direct them to Raphaël (<email>hertzog@debian.org</email>) or Roland (<email>lolando@debian.org</email>). For actionable feedback, feel free to open bug reports against the <literal>debian-handbook</literal> Debian package. The website will be used to gather all information relevant to its evolution, and you will find there information on how to contribute, in particular if you want to translate this book to make it available to an even larger public than today. <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info/" />
Vi vill att denna bok utvecklas enligt andemeningen för fri programvara. Vi välkomnar därför bidrag, påpekanden, förslag och kritik. Skicka dem till Raphaël (<email>hertzog@debian.org</email>) eller Roland (<email>lolando@debian.org</email>). För återkoppling som går att åtgärda är du välkommen att öppna felrapporter mot Debian-paketet <literal>debian-handbook</literal>. Webbplatsen kommer att användas för att samla all information som är relevant för dess utveckling, och där hittar du information om hur du kan bidra, i synnerhet om du vill översätta denna bok och göra den tillgänglig för en ännu större publik än idag. <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info/" />
5 months ago
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

Now that Debian version 10 is out, the developers are already busy working on the next version, codenamed <emphasis role="distribution">Bullseye</emphasis>…
Veckor (eller månader) innan en ny utgåva av Debian släpps väljer den utgivningsansvariga kodnamnet för nästa version. Nu då version 810 av Debian har släppts så är utvecklarna redan i full färd med att arbeta på nästa version, med kodnamnet <emphasis role="distribution">StretchBullseye</emphasis>…
5 months ago
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

We would like to conclude on a personal note. Writing (and translating) this book took a considerable amount of time out of our usual professional activity. Since we are both freelance consultants, any new source of income grants us the freedom to spend more time improving Debian; we hope this book to be successful and to contribute to this. In the meantime, feel free to retain our services! <ulink type="block" url="https://www.freexian.com" /> <ulink type="block" url="http://www.gnurandal.com" />
Slutligen vill vi avsluta med en personlig notis. Att skriva (och översätta) denna bok tog en betydande tid i anspråk från vår vanliga yrkesaktivitet. Eftersom vi båda är frilanskonsulter så förunnar alla nya inkomstkällor oss friheten att tillbringa mer tid med att förbättra Debian, vi hoppas att denna bok kommer att lyckas och kan bidra till detta. Under tiden är ni välkomna att anlita oss! <ulink type="block" url="https://www.freexian.com" /> <ulink type="block" url="http://www.gnurandal.com" />
5 months ago
New contributor 5 months ago
User avatar None

New string to translate

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

New string to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

Resource update 8 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

We would like to conclude on a personal note. Writing (and translating) this book took a considerable amount of time out of our usual professional activity. Since we are both freelance consultants, any new source of income grants us the freedom to spend more time improving Debian; we hope this book to be successful and to contribute to this. In the meantime, feel free to retain our services! <ulink type="block" url="https://www.freexian.com" /> <ulink type="block" url="http://www.gnurandal.com" />
8 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

We tried to integrate most of what our experience atwith Debian taught us, so that anyone can use this distribution and take the best advantage of it as soon as possible. We hope this book contributes to making Debian less confusing and more popular, and we welcome publicity around it!
8 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

We would like this book to evolve in the spirit of free software. We therefore welcome contributions, remarks, suggestions, and criticism. Please direct them to Raphaël (<email>hertzog@debian.org</email>) or Roland (<email>lolando@debian.org</email>). For actionable feedback, feel free to open bug reports against the <literal>debian-handbook</literal> Debian package. The website will be used to gather all information relevant to its evolution, and you will find there information on how to contribute, in particular if you want to translate this book to make it available to an even larger public than today. <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info/" />
8 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 70_conclusionSwedish

Beyond the apparent satisfaction of most Debian users, a deep trend is becoming more and more indisputable: people are increasingly realiszing that collaborating, rather than working alone in their corner, leads to better results for everyone. Such is the rationale used by distributions merging into Debian by way of subprojects.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 24 723 4,842
Translated 62% 15 313 2,141
Needs editing 29% 7 303 1,859
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 20, 2020, 10:47 a.m.
Last author Luna Jernberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity