Translation status

Strings465
2.8% Translate
Words14724
1.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 21.9% 15.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
09_unix-services 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 8.8% 6.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 10.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 15.7% 10.3% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/14_security.po
Translation file pl-PL/14_security.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/14_security - Polish
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/14_security - Polish
Bezpieczeństwo jest obszernym i bardzo wrażliwym tematem, dlatego w żadnym razie nie twierdzimy, że możemy go opisać kompleksowo w trakcie jednego rozdziału. Wyjaśnimy tylko kilka ważnych punktów i opiszemy niektóre narzędzia i metody, które mogą być przydatne w dziedzinie bezpieczeństwa. Istnieje obfita literatura w tym przedmiocie, a wiele książek w całości zostało poświęconych temu tematowi. Doskonałym punktem wyjścia może być książka <citetitle>Linux Server Security</citetitle>, której  autorem jest Michael D. Bauer (wyd. O'Reilly).
a year ago None Committed changes Debian Handbook/14_security - Polish
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/14_security - Polish
<emphasis>Przed czym</emphasis> próbujemy chronić? Czy przed wyciekiem poufnych danych? Przed przypadkową utratą danych? Przed stratą przychodów spowodowaną przerwaniem (zatrzymaniem, uszkodzeniem) usługi?
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/14_security - Polish
<emphasis>Co</emphasis>próbujemy ochronić? Polityka bezpieczeństwa będzie się różnić w zależności od tego, czy chcemy chronić komputer, czy dane. W tym drugim przypadku musimy też wiedzieć, jakie dane chcemy chronić.
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/14_security - Polish
Pierwszą rzeczą do ustalenia jest zatem cel. Dobre podejście pomocnicze w określeniu celu zaczyna się od następujących pytań:
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/14_security - Polish
Samo słowo "bezpieczeństwo" obejmuje szeroki zakres pojęć, narzędzi i procedur, z których żadne nie ma zastosowania uniwersalnego. Wybór spośród nich wymaga precyzyjnego określenia, jakie są twoje cele. Zabezpieczenie systemu rozpoczyna się od odpowiedzi na kilka pytań. Pośpieszne wdawanie się w arbitralny zestaw narzędzi grozi skupieniem się na złych aspektach bezpieczeństwa.
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/14_security - Polish
Bezpieczeństwo jest obszernym i bardzo wrażliwym tematem, dlatego w żadnym razie nie twierdzimy, że możemy go opisać kompleksowo w trakcie jednego rozdziału. Wyjaśnimy tylko kilka ważnych punktów i opiszemy niektóre narzędzia i metody, które mogą być przydatne w dziedzinie bezpieczeństwa. Istnieje obfita literatura w tym przedmiocie, a wiele książek w całości zostało poświęconych temu tematowi. Doskonałym punktem wyjścia może być książka <citetitle>Linux Server Security</ citetitle>, której  autorem jest Michael D. Bauer (wyd. O'Reilly).
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/14_security - Polish
System informacyjny może mieć różny poziom ważności w zależności od środowiska. W niektórych przypadkach, jest to kluczowe dla przetrwania firmy. Dlatego musi on być chroniony przed różnymi rodzajami ryzyka. Proces oceny tych zagrożeń, definiowania i wdrażania ochrony jest wspólnie nazywany "procesem bezpieczeństwa".
2 years ago None Committed changes Debian Handbook/14_security - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 465 14724 114677
Translated 2.8% 13 287 1857
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.2% 1 1 46

Last activity

Last change March 13, 2018, 4:50 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year