Translation status

Strings464
100.0% Translate
Words11878
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 11.0% 3.9% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 100.0% 100.0% 0.0% 28.2% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 100.0% 100.0% 0.0% 36.1% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 12.4% 12.5% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.0% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
14_security 6.7% 7.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/01_the-debian-project.po
Translation file vi-VN/01_the-debian-project.po
When User Action Detail Object
a year ago rhertzog Resource update Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
a year ago None Committed changes Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
a year ago None Resource update Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
Khuôn khổ pháp lý: Một Tổ chức Phi lợi nhuận
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
Sự phân bố của giấy phép.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
Không có sự phân biệt đối với lĩnh vực nào.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
Không có sự phân biệt đối xử đối với cá nhân hay tổ chức nào.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
Các sản phẩm phát sinh (derived works).
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
Free redistribution. (tái phân phối tự do).
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Vietnamese
Cam kết này còn khó định nghĩa hơn. Debian áp đặt một sự thiên vị, khi một quyết định buộc phải được thực hiện, sẽ bỏ qua tất cả các giải pháp đơn giản đối với các developer mà ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng, và sẽ lựa chọn một giải pháp tối ưu hơn, kể cả khi khó thực hiện hơn. Có nghĩa là, nếu tính đến độ ưu tiên, quyền lợi của người dùng và phần mềm miễn phí được đặt lên hàng đầu.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 464 11878 88825
Translated 100.0% 464 11878 88825
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 24.1% 112 185 4666

Last activity

Last change Dec. 9, 2017, 3:32 p.m.
Last author Galina Anikina

Activity in last 30 days

Activity in last year