Translation Information

Project website debian-handbook.info
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/ Mailing list for translators: <<debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org>

Project maintainers User avatar rhertzog User avatar pere
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Document how to setup ~/.publican.cfg 9826bf3d
User avatar rhertzog authored a week ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask */00b_foreword.po
Translation file sv-SE/00b_foreword.po
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

Alas, no English-speaking editor that we contacted was willing to take the risk of translating and publishing the book. Not put off by this small setback, we negotiated with our French editor Eyrolles and got back the necessary rights to translate the book into English and publish it ourselves. Thanks to a <ulink url="https://www.ulule.com/debian-handbook/">successful crowdfunding campaign</ulink>, we worked on the translation between December 2011 and May 2012. The “Debian Administrator's Handbook” was born and it was published under a free-software license!
Tyvärr fanns det ingen engelsktalande redaktör som vi kontaktade som var villig att ta risken att översätta och publicera boken. Trots detta mindre bakslag förhandlade vi med vår franska redaktör Eyrolles och fick tillbaka de nödvändiga rättigheterna att översätta boken till engelska och publicera den på egen hand. Tack vare en <ulink url="https://www.ulule.com/debian-handbook/">framgångsrik gräsrotsfinansieringskampanj</ulink>, kunde vi arbeta på översättningen mellan December 2011 och Maj 2012. ”Debian-administratörens handbok” var född och den publicerades under en licens för fri programvara!
5 months ago
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

Ever since the book has been freed, many volunteers have been busy translating it to numerous languages, such as Arabic, Brazilian Portuguese, German, Italian, Spanish, Japanese, Norwegian Bokmål, etc. Discover the full list of translations on the book's website: <ulink url="https://debian-handbook.info/get/#other" />
Ända sedan denna bok frisatts har många frivilliga arbetat på att översätta den till ett flertal språk så som arabiska, brasilianska, portugisiska, tyska, italienska, spanska, japanska, norskt bokmål etc. Hitta den fullständiga listan över översättningar på bokens webbplats: <ulink url="https://debian-handbook.info/get/#other" />
5 months ago
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

In 2013, the release of Debian 7 gave us a good opportunity to discuss a new contract with Eyrolles. We convinced them that a license more in line with the Debian values would contribute to the book's success. That wasn't an easy deal to make, and we agreed to setup another <ulink url="https://www.ulule.com/liberation-cahier-admin-debian/">crowdfunding campaign</ulink> to cover some of the costs and reduce the risks involved. The operation was again a huge success and in July 2013, we added a French translation to the Debian Administrator's Handbook.
2013, då Debian 7 släpptes, hade vi en bra chans att diskutera oss fram till ett nytt kontrakt med Eyrolles. Vi övertygade dem att en licens mer i linje med Debians värden skulle bidra till bokens framgång. Detta var inte en enkel överenskommelse att göra och vi gick med på att sätta upp ytterligare en <ulink url="https://www.ulule.com/liberation-cahier-admin-debian/"> gräsrotsfinansieringskampanj</ulink> för att täcka vissa av kostnaderna och reducera riskerna. Operationen var åter en stor framgång och i Juli 2013 lade vi till den franska översättningen till Debian-administratörens handbok.
5 months ago
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

Since then, we have released 7 other editions of the French book, one for each subsequent Debian release (except for Debian 9). Roland, who started working on the book as a proofreader, gradually became its co-author.
Sedan dess har vi släppt sex7 andra utgåvor av den franska boken, en för varje efterföljande Debian-version (förutom Debian 9). Roland, som började arbeta på boken som en korrekturläsare, blev gradvis dess medförfattare.
5 months ago
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

This book has its own website, which hosts whatever elements that can make it more useful. In particular, it includes an online version of the book with clickable links, and possible errata. Feel free to browse it and to leave us some feedback. We will be happy to read your comments or support messages. Send them by email to <email>hertzog@debian.org</email> (Raphaël) and <email>lolando@debian.org</email> (Roland). <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info/" />
Denna bok har sin egen webbplats, som innehåller delar som gör den än mer användbar. Värt att påpeka är att den inkluderar en online-version av boken med klickbara länkar och eventuella tryckfel rättade. Bläddra gärna genom den och återkoppla dina synpunkter till oss. Vi är glada för att läsa dina kommentarer eller meddelanden om synpunkter. Skicka dem via e-post till <email>hertzog@debian.org</email> (Raphaël) och <email>lolando@debian.org</email> (Roland). <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info/" />
5 months ago
User avatar bittin

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

<primary>package</primary><secondary>source package</secondary>
<primary>paket</primary><secondary>käll paket</secondary>
5 months ago
New contributor 5 months ago
User avatar rhertzog

New string to translate

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

New string to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 00b_forewordSwedish

Most Linux distributions are backed by a for-profit company that develops them and sells them under some kind of commercial scheme. Examples include <emphasis>Ubuntu</emphasis>, mainly developed by <emphasis>Canonical Ltd.</emphasis>; <emphasis>MandrivaRed Hat Enterprise Linux</emphasis>, by French<emphasis>Red Hat, Inc.</emphasis>, child company of <emphasis>Mandriva SAIBM</emphasis>; and <emphasis>SuseUSE Linux </emphasis>, maintained and made commercially available by <emphasis>Novell SUSE Software Solutions Germany GmbH</emphasis>, child company of <emphasis>EQT Partners</emphasis>.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 86 3,252 21,147
Translated 87% 75 2,719 17,568
Needs editing 4% 4 217 1,557
Failing checks 3% 3 231 1,687

Last activity

Last change Aug. 20, 2020, 10:38 a.m.
Last author Luna Jernberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity