Translation status

Strings100
100.0% Translate
Words4378
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
00a_preface
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
02_case-study
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
03_existing-setup
1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation
0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system
1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
06_apt
5.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems
3.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services
87.8% 86.5% 0.0% 15.5% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation
0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
14_security
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging
12.6% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 684250f4, 6 days ago
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
File mask*/00b_foreword.po
Translation file sv-SE/00b_foreword.po
When User Action Detail Object
12 months ago None Committed changes Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Slutligen; jag är säker på att de skulle bli förvånade av att nämnas här, men jag skulle vilja sträcka ut min tacksamhet till Terry Pratchett, Jasper Fforde, Tom Holt, William Gibson, Neal Stephenson och så klart den bortgångne Douglas Adamas. De oräkneliga timmar jag spenderat njutandes av deras böcker är direkt relaterat till att jag kan ta del i att först översätta en och sedan skriva nya delar.
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Det finns förstås en viss överlapppning med den föregående mängden människor, men specifika tack är fortfarande i sin ordning för de människor som faktiskt utvecklar Debian. Det skulle inte vara mycket till bok utan dem, och jag är fortfarande förvånad över vad Debian-projektet som helhet producerar och gör tillgängligt till allt och alla.
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Tack också till alla som mer eller mindre direkt bidragit till denna bok, genom att tillhandahålla förtydliganden eller förklaringar eller översättningsråd. De är allt för många för att nämnas, men merparten av dem kan vanligtvis hippttas på diverse #debian-* IRC-kanaler.
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Sist men inte minst, tack till min fru Sophie. Hon har varit ett stort stöd i mitt arbete med denana bok och med Debian i allmänhet. Det har funnits allt för många dagar (och nätter) när jag lämnar henne ensam med våra två söner för att göra lite framsteg på boken. Jag är tacksam för hennes stöd och vet hur lycklig jag är att ha henne.
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Perioden med Ulule-kampanjerna var väldigt krävande för mig men jag skulle vilja tacka alla som gjorde dem till en framgång, och särskilt gruppen på Ulule som reagerade mycket snabbt på mina många begäran. Tack också till alla som främjat kampanjerna. Jag har inte en utförlig lista (och om jag hade det hade den förmodligen varit för lång) men jag skulle vilja tacka ett fåtal personer som var i kontakt med mig: Joey-Elijah Sneddon and Benjamin Humphrey på OMG! Ubuntu, Florent Zara på LinuxFr.org, Manu på Korben.info, Frédéric Couchet på April.org, Jake Edge på Linux Weekly News, Clement Lefebvre på Linux Mint, Ladislav Bodnar på Distrowatch, Steve Kemp på Debian-Administration.org, Christian Pfeiffer Jensen på Debian-News.net, Artem Nosulchik på LinuxScrew.com, Stephan Ramoin på Gandi.net, Matthew Bloch på Bytemark.co.uk, gruppen på Divergence FM, Rikki Kite på Linux New Media, Jono Bacon, marknadsföringsgruppen på Eyrolles och talrika andra som jag har glömt (jag ber om ursäkt för detta).
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Vi skulle vilja tacka alla översättarna och granskare för översättningar. Ert arbetae uppskattas högt eftersom det resulterar att miljoner människor som inte kan läsa engelska kan få tag på Debian.
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Om du har nöjet att läsa dessa rader på en papperskopia av boken, då bör du tillsammans med oss tacka Benoît Guillon, Jean-Côme Charpentier, och Sébastien Mengin som arbetat på bokens inre design. Benoît är uppströmsförfattaren till <ulink url="http://dblatex.sourceforge.net"> 1dblatex</ulink> 2 — verktyget vi använde för att konvertera DocBook till LaTeX (och sedan till PDF). Sébastien är designern som skapade denna fina boklayout och Jean-Côme är LaTeX-experten som implementerade den som en stilmassll som går att använda med dblatex. Tack grabbar för allt det hårda arbetet!
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Vi fick väsentliga bidrag från företag soch organisationer som är välvilligt inställda till fri programvara. Låt oss tacka webbplatsen<ulink url="http://linuxfr.org">LinuxFr.org</ulink>, <ulink url="http://korben.info">Korben</ulink>, <ulink url="http://www.addventure.fr">Addventure</ulink>, <ulink url="http://www.eco-cystemes.com/">Eco-Cystèmes</ulink>, <ulink url="http://elol.fr">ELOL SARL</ulink>, och <ulink url="http://www.linuvers.com">Linuvers</ulink>. Tack så mycket till LinuxFr och Korben, de hjälpte oss betydligt att sprida nyheten.
a year ago Anders Jonsson Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Swedish
Vi visste att om vi skulle fixa detta så skulle det krävas av oss att vi övertygade Eyrolles om att en fri licens bättre skulle bidra till bokens framgång. Tillfället kom till oss 2013 när vi var tvungen att diskutera ett nytt kontrakt för att uppdatera boken inför Debian 7. Då frisättning av en bok ofta har en signifikant påverkan på dess försäljning beslutade vi, som en kompromiss, om att sätta upp en gräsrotsfinansieringskampanj för att kompensera vissa av riskerna och för att bidra till publikationskostnader för en ny utgåva. Ulule stod åter som värd för kampanjen: <ulink type="block" url="http://www.ulule.com/liberation-cahier-admin-debian/" />
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 100 4378
Translated 100.0% 100 4378
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 18, 2017, 9:58 p.m.
Last author Anders Jonsson

Activity in last 30 days

Activity in last year