Translation status

Strings100
93.0% Translate
Words4378
88.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 46.2% 36.2% 38.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 17.9% 12.4% 0.0% 1.5% 4.5% 1.5% Translate
03_existing-setup 3.9% 0.5% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
04_installation 1.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
05_packaging-system 22.8% 8.1% 3.7% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
14_security 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ 7b8d631f
Jaroslav Tesař authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/00b_foreword.po
Translation file hr-HR/00b_foreword.po
When User Action Detail Object
2 years ago nijel Suggestion removed Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
2 years ago None Suggestion added Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
Захвату.NET - держи руку на пульсе жизни общества

Ресурс «Захвату.нет» - это крайне необычный интернет-проект, разработчики которого захотели отказаться от формата простого новостного сайта и сделали уклон в сторону многогранного блога, в котором публикуются не обсосанные со всех сторон сторон новости с крупных централизованных агрегаторов, а авторские рецензии на обсуждаемые темы, которые чередуются с простыми новостями.

При этом новостные обзоры не тупо кратко рассказывают о каком-либо случившемся событии, а всесторонне оценивают его, с точки зрения самых разных специалистов.

На сайте есть большое количество разделов, благодаря чему [url=https://zaxvatu.net/]https://zaxvatu.net/[/url] будет полезен пользователям интернета с разными жизненными интересами: начиная от медицинских работников, завершая представителями на сто процентов технических специальностей.
4 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
4 years ago None Committed changes Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
4 years ago mskrgulja New translation Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
Od tada izdali smo 6 drugih izdanja na francuskom jeziku, po jedno za svaku verziju Debian sustava. Rolan, koji je počeo raditi na knjizi kao korektor, kasnije je postao njen ko-autor.
4 years ago mskrgulja New translation Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
POLITIKA / PRAVILA: pravilo ili preporuka od strane Debian-a. Ovaj dokumenat je temelj unutar projekta, te opisuje kako pakirati aplikaciju. Dijelovi politike koji su istaknuti u ovoj knjizi donose direktni boljitak korisnicima (npr. znajući da politika standardizira lokaciju dokumentacije ili primjera čini ih lakim za pronalaženje čak i u novom paketu).
4 years ago mskrgulja Translation changed Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
POVRATAK OSNOVAMA: podsjetnik o nekoj informaciji za koju se pretpostavlja da je poznata;
4 years ago mskrgulja New translation Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
POVRATAK OSNOVAMA: podsjetnik o informacijama za koje se pretpostavlja da su poznate;
4 years ago mskrgulja New translation Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
Da nastavimo sa našom glavnom temom, nastaviti ćemo sa instalacijskim procesom (<emphasis role="strong">poglavlje 4</emphasis>); <emphasis role="strong">poglavlja 5 and 6</emphasis> otkriti će bazične alate koje Debian administrator koristi, kao one iz <emphasis role="strong">APT</emphasis> obitelji, koji su uvelike odgovorni za dobru reputaciju distribucije.
Ova poglavlja nisu nikako rezervirana za profesionalce, pošto je kod kuće svatko svoj administrator.
4 years ago mskrgulja New translation Debian Handbook/00b_foreword - Croatian
<emphasis role="strong">Poglavlje 1</emphasis> je fokusirano na ne-tehničku prezentaciju Debian projekta te opisuje ciljeve i organizaciju projekta. Ti aspekti su važni jer definiraju generalni okvir kojeg slijedeća poglavlja nadopunjuju sa više konkretnijih informacija.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 100 4378 30272
Translated 93.0% 93 3873 26579
Needs editing 3.0% 3 253 1714
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2015, 12:01 a.m.
Last author Matija Škrgulja

Activity in last 30 days

Activity in last year