Translation status

Strings9023
4.0% Translate
Words106939
3.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
User interface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate

Translation Information

Project website http://andorstrail.com/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://github.com/Zukero/andors-trail.git
Repository branch master c4119fa4, 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/andors-trail/user-interface/
FilemaskAndorsTrail/assets/translation/*.po
Translation file AndorsTrail/assets/translation/nb.po
When User Action Detail Object
yesterday None Committed changes Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
yesterday wcttfaf Translation changed Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
[REVIEW]Angrep!ip]
yesterday wcttfaf New translation Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Som du vet, dette er landsbyen Crossglen, som i all hovedsak er et bondesamfunn.
yesterday wcttfaf New translation Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Takk, jeg skal snakke med Gruil.
yesterday wcttfaf New translation Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Takk, jeg skal snakke med Gruil. Det er forresten noe annet jeg vil snakke om.
yesterday wcttfaf Translation changed Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Det er alt jeg vet. Kanskje du burde spørre rundt i Fallhaven. Se etter min venn Gaela, han vet kanskje mere.
yesterday wcttfaf New translation Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Din bror? Nei, jeg har ikke sett ham her i dag. Jeg tror jeg så ham prate med Gruil her i går. Kanskje han vet mer?
yesterday wcttfaf New translation Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Forresten glem det, ser deg senere.
yesterday wcttfaf New translation Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Hva kan du fortelle meg om Crossglen?
yesterday wcttfaf New translation Andor's Trail/Game content - Norwegian Bokmål
Hei der. Du er Mikhails sønn er du ikke? Du og broren din.

Jeg heter Leonid og jeg er forvalteren av landsbyen Crossglen.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 9023 106939
Translated 4.0% 362 3820
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.1% 1

Last activity

Last change Aug. 19, 2019, 9:38 p.m.
Last author James Doakes

Activity in last 30 days

Activity in last year